Společenská odpovědnost

Etické zásady

Dbáme na udržení nejvyšších standardů vedení, etiky a dodržování pravidel při zachování mimořádných výsledků.

cr-practices-hero-972x1296

Přehled

Naše přísná struktura vedení zajišťuje, že můžeme bezúhonně poskytovat služby našim klientům, akcionářům a zaměstnancům.

Etika a transparentní podnikání

Každý den se řídíme našimi hodnotami RISE: 

  • RESPEKT: Respektujeme různé názory a otevřeně si vyměňujeme informace, abychom podpořili vzájemnou důvěru a spolupráci.
  • INTEGRITA: Žádný jednotlivec, obchod nebo klient není důležitější než náš závazek vůči naší společnosti a tomu, co reprezentujeme. 
  • SLUŽBA: K výzvám přistupujeme s nadšením a svědomitě. Budujeme dlouholeté vztahy tím, že propojujeme ty správné lidi, kapitál a příležitosti.
  • EXCELENCE: Vynakládáme veškeré úsilí k dosažení úspěchů pro naše klienty, zaměstnance a akcionáře.

Těmito hodnotami se řídíme na každém kroku. Jsou základem našich Standardů obchodního chování a našeho programu a přístupu k etice a dodržování předpisů. Více zde.