Hlášení obav

Jsme hrdí na pověst společnosti CBRE, která dodržuje nejvyšší etické a profesionální standardy. Je to významný důvod úspěchu naší společnosti - který závisí na tom, zda dodržujeme hodnoty uvedené v našich Standardech obchodního chování

CBRE vítá oznámení o potenciálním pochybení ze strany zaměstnanců a externích zainteresovaných stran a v souladu s platnými zákony je prošetří a přijme příslušná opatření. CBRE má politiku nulové tolerance odvetných opatření, která se vztahuje na jakékoli obavy vznesené v dobré víře, a to i v případě, že se tyto obavy ukáží jako mylné nebo neopodstatněné. 

CBRE respektuje a dodržuje směrnici EU o ochraně oznamovatelů a všechny platné místní zákony ("právní předpisy o oznamování"). Chcete-li se dozvědět více o své ochraně před odvetnými opatřeními a o rozsahu porušení právních předpisů o oznamování, klikněte zde

Níže uvedený kanál (kanály) použijte pouze k nahlášení potenciálního pochybení, které spadá do působnosti právních předpisů o whistleblowingu nebo porušuje naše standardy obchodního chování. Pokud máte stížnost týkající se služeb CBRE, obraťte se prosím přímo na našeho příslušného vedoucího nebo tým odpovědný Vám za poskytování služeb. 

Oznamovací kanály

Pro nahlášení obav jsou k dispozici dva kanály. Bez ohledu na to, který kanál si vyberete, vás vyslechneme a náležitě zareagujeme.

  1. Podejte oznámení online nebo telefonicky (anonymně, pokud to místní zákony umožňují) prostřednictvím etické linky CBRE, kterou provozuje nezávislá společnost a která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v každé zemi, kde podnikáme. Obavy ze závažného pochybení nahlášené prostřednictvím etické linky CBRE přijímají a řeší kvalifikovaní a zkušení vyšetřovatelé v rámci funkce CBRE Trust.
  2. Podejte oznámení online nebo požádejte o zpětné zavolání či osobní setkání v rámci linky CBRE EU Whistleblowing Line, kterou provozuje externí poskytovatel služeb pro konkrétní země EU. Všechna oznámení jsou zpracovávána a vyšetřována na místní úrovni.

Externí kanály

CBRE doporučuje hlásit všechny záležitosti interně prostřednictvím etické linky CBRE nebo CBRE EU Whistleblowing Line. Všechna hlášení jsou řešena s maximální vážností a rychlostí. Pokud si to však přejete, můžete nahlásit obavy příslušným orgánům v rámci vaší jurisdikce podle platných zákonů. Aktuální informace jsou k dispozici online.