Návrh a výstavba

Cenové poradenství

Naše služby cenového poradenství umožňují klientům plánovat a kontrolovat výdaje, odhadovat náklady na projekt, řídit rizika, eliminovat plýtvání a identifikovat úspory z hlediska daní a nákupu materiálu.

cost-advisory-hero-972x1296

Plánování a kontrola nákladů, řízení rizika a zajištění přidané hodnoty

Naše celosvětová databáze nákladů patří mezi největší databáze vedené v oblasti komerčních nemovitostí. Poskytuje nám dokonalý přehled o stavebních nákladech, výbornou orientaci na stavebním trhu a znalost široké škály faktorů ovlivňujících náklady.

Dokážeme předvídat a zmírňovat rizika vyplývající z rychlých změn v ekonomice, v dodavatelských řetězcích a ve výrobní technologii a pomáháme tak snižovat jejich dopad na rozpočet vašeho projektu. Změny, které pro vás představují riziko, jsou pro nás příležitostí zajišťující vaši prosperitu.

Díky vynikajícím vztahům našeho představenstva s dodavatelskými řetězci můžeme vašemu projektu věnovat zaslouženou pozornost a přidělit mu tým, který zajistí jeho úspěšné dokončení.

Každé fázi životního cyklu projektu nabízíme přidanou hodnotu hned několika způsoby:

  • Pohlídáme náklady a zajistíme dobré řízení projektu i portfolia.
  • Díky naší globální databázi nákladů zaručíme dobrou orientaci v oblasti mezinárodních, národních a lokálních referenčních nákladů u různých typů projektů.
  • Optimalizujeme výdaje pro zajištění dobrého poměru ceny a výkonu.
  • Našim zákazníkům pomáháme zlepšit schopnost rozhodování prostřednictvím analýzy dat.
  • Snižujeme rizika prostřednictvím pečlivého finančního dohledu.
  • Hledáme úspory a zajišťujeme přidanou hodnotu.

Služby

Finanční plánování

Váš projektový plán uvedeme do souladu s vašimi širšími strategickými cíli. Za účelem zvýšení funkčnosti vašich nemovitostí porovnáme výdaje na jednotlivé projekty, zlepšíme plánování zdrojů a rozpočtu. Správně nastavený a dobře udržovaný finanční plán chrání vaše aktiva před riziky – a sníží vaše každoroční výdaje.  

Nákladové poradenství

Spolehlivé a transparentní plánování a řízení nákladů s cílem eliminace rizik, zvýšení přidané hodnoty, zavedení opatření na úsporu nákladů a optimální strategie nákupu se zohledněním možných rizik. Naši odborníci mají vynikající přehled na stavebním trhu, díky němuž pomáhají zákazníkům přísněji řídit náklady; zvláštní důraz přitom kladou na snížení celkových nákladů na vlastnictví a kapitálových výdajů na úrovni projektu i celého portfolia.

Posouzení nákladů na obnovu

Spolupracujte s odborníky na posouzení nákladů na obnovu. Postaráme se o to, abyste získali to nejlepší pojistné krytí za nejlepší možnou cenu. Pomůžeme vám zabránit nedostatečnému pojištění, které vás vystavuje potenciálním ztrátám v případě pojistné události, a zajistíme, aby vaše pojistka nebyla ani příliš vysoká. Jsme jednou z mála společností na světě s rozsáhlým týmem, který se věnuje výhradně posouzení nákladů na obnovu.

Poradenství v oblasti vnitřního vybavení

Naši odborníci na poradenství v oblasti vnitřního vybavení se zaměřují na celý proces nákupu, nejen na nakupované zboží. Vyjednávají slevy při nákupu vnitřního vybavení a zajišťují transparentnost procesu zásobování. 

Čerpáme z rozsáhlé databáze historických slev a budujeme vztahy s místními prodejci, abychom vám mohli nabídnout to nejlepší.

Kapitálové úlevy

Odhalte skrytou hodnotu svého portfolia nemovitostí a identifikujte významné daňové optimalizace. Náš tým zabývající se kapitálovými úlevami odhaluje cenné příležitosti ke zvýšení vašeho peněžního toku prostřednictvím daňových optimalizací plynoucích z kapitálových výdajů. Na základě pečlivé analýzy investičních výdajů, stavebních výkresů a prohlídek připravíme a předložíme návrh kapitálových úlev, které pro vás následně vyjednáme.

Rychlá poptávka

Napište nám svůj kontakt a s čím vám můžeme pomoci. Brzy se ozveme.

CTA-breaker-module-1424x1068px-3

Související služby

Kontaktujte nás

Seznamte se s nejnovějšími analýzami a zprávami o trhu

Náš tým zabývající se průzkumem trhu nabízí přesná data a komplexní rozhled, který v tomto oboru nemá obdoby.