Naše komplexní řešení pro pracoviště (Global Workplace Solutions, GWS) je největším světovým poskytovatelem integrované správy zařízení, projektového řízení a služeb v oblasti nemovitostí. Poskytujeme vlastní služby v oblasti technických zařízení ve více zemích než jakýkoli jiný poskytovatel. Naše odborné znalosti se pohybují od poradenství a zprostředkování ideální nemovitosti až po provoz a údržbu zařízení, řízení projektů pro výstavbu, rekonstrukci, přestavbu a přesuny. S touto širokou základnou schopností můžeme optimalizovat budovy, nemovitosti a majetek v každé fázi jejich životního cyklu. Vyvíjíme celkové řešení umožňující snížit provozní náklady, minimalizovat rizika, efektivněji využívat prostor a vytvářet inovační pracovní prostředí. 

Osvědčené odborné vědomosti, znalosti oboru a nemovitostí

Klienti jsou nájemci a vlastníci komerčních nemovitostí a výrobních zařízení všech velikostí. Vedle středně velkých společností s jednou nebo dvěma budovami patří mezi naše klienty 90 ze 100 nejlepších společností dle časopisu Fortune. Jejich obsáhlé portfolio zahrnuje stovky budov a zařízení ve více zemích. V celosvětovém měřítku se staráme o nemovitosti, které pokrývají 500 milionů čtverečních metrů. Jejich celková plocha je tedy téměř pětkrát větší než Paříž. Díky naší celosvětové síti odborníků v oblasti průmyslu, přírodních věd, energetiky, ropného a plynárenského průmyslu, finančních služeb a technologií nabízíme řešení na míru pro zákazníky se specializovanými nemovitostmi, jako jsou výrobní zařízení, laboratoře, logistické areály a datová centra. Jsme také největším provozovatelem datových center na světě.

Celosvětové osvědčené postupy a místní odborné znalosti

S celkovým počtem 34 000 odborníků na správu zařízení (včetně 14 500 techniků, více než 8 000 správců portfolií a transakcí a 5 000 projektových manažerů) se dokážeme postarat o nemovitosti a majetek nejen v České republice, ale po celém světě. Protože jsme největším světovým poskytovatelem služeb v oblasti nemovitostí, udržujeme si vynikající a stálé služby a transparentnost kdekoli na světě. Dokážeme zajistit jednotné kontaktní místo, kde řešíme potřeby jednotlivých klientů. Těžíme současně z lokálních zkušeností i mezinárodního přesahu.


Interní výzkum a inovativní technologie pro lepší rozhodování

Odborníci ve společnosti CBRE sestavují pravidelné, cenné informace a analýzy, včetně průzkumu evropských uživatelů nemovitostí a příručky pro vyrovnání nákladů. Zkoumáme trhy, trendy a inovace a investujeme do moderních nástrojů, jako je komplexní nástroj CBRE Vantage a inteligentní automatizace budov (CBRE I ESI).
Víme přesně, který prostor se nevyužívá efektivně. Kde jsou náklady na provoz nebo energii nepřiměřeně vysoké nebo jak efektivně fungují aktiva a projekty. Tyto znalosti vám umožňují optimalizovat možnosti digitalizace a automatizace pro pracovní prostředí. Jsme pružným strategickým partnerem, který řídí inovace a pomáhá připravovat chytrá rozhodnutí založená na datech. Teď i v budoucnu.


Dlouhý deskriptor GWS pro „oblasti podnikání“: 

Odborníci pro komplexní řešení pro pracoviště (GWS) nabízí integrovanou správu zařízení a projektů a služby v oblasti nemovitostí v různých zemích. Spektrum služeb optimalizuje celý životní cyklus komerčních nemovitostí, včetně výrobních zařízení, a to od poradenství a zprostředkování ideální nemovitosti až po provoz a údržbu zařízení, řízení projektů pro výstavbu, rekonstrukci, přestavbu a přesuny. 

Krátký deskriptor GWS pro „oblasti podnikání“:

V rámci komplexních řešení pro pracoviště poskytujeme integrovanou správu zařízení, správu projektů a služby v oblasti nemovitostí v rámci outsourcingových partnerství v různých zemích. Naše know-how se pohybuje od zprostředkování ideální nemovitosti až po provoz nemovitostí a rekonstrukci.

Související služby (jako odkazy nebo reklama)


Integrovaná správa zařízení, projektový management, poradenské a transakční služby pro uživatele nemovitostí (dle názvu ve vaší zemi), správa technických zařízení, služby v oblasti průmyslu a logistiky, laboratoře, správa datových center