Spokojenost nájemce je klíčem k úspěchu většiny společností. Zajišťuje kontinuitu výnosů z pronájmu a chrání hodnotu nemovitosti. Proaktivní strategie správy nemovitostí znamená naslouchání nájemcům a pochopení, jaké služby ocení nejvíce.  

Naši správci nemovitostí používají spolehlivé a inovativní procesy a jsou členy cenné platformy pro mezinárodní spolupráci a sdílení znalostí v oblasti správy nemovitostí.

V CBRE dokážeme zvýšit hodnotu nemovitostí. Propojujeme technické zařízení budov se širšími obchodními cíli uživatelů nemovitostí.

Přizpůsobujeme správu budov na míru společnostem, které v nich sídlí. Protože uzpůsobujeme naše služby vašim cílům, dokážeme předvídat potřeby, které vás mohou tížit. A řešíme tyto záležitosti dlouho předtím, než se stanou problémem.

Zprostředkování, logistika a účetnictví
na světové úrovni

Poskytujeme bezkonkurenční škálu služeb v oblasti správy majetku, které vám pomohou během celého životního cyklu budov. Od správy nemovitostí až po správu nájmů, přes technické zařízení, péči o nájemce, zprostředkování a účetnictví. Společnost CBRE nabízí specializované služby pro každý typ aktiv ve všech odvětvích, včetně skladů a logistických nemovitostí, obchodních, kancelářských a luxusních nemovitostí. 

Přehled o nemovitostech na základě dat

Součástí naší práce je sledovat trendy, které ovlivňují trh, a sdílet s vámi přehled o nemovitostech. Pokud je to přínosné a praktické. Rovněž shromažďujeme multidisciplinární údaje v celosvětovém měřítku a poskytujeme přední obchodní a manažerský vhled.

Kombinováním a porovnáváním údajů v rámci našeho portfolia služeb v oblasti správy nabízíme majitelům nemovitostí lepší pochopení silných a slabých stránek jejich aktiv. Aktiva nakonec vytvoří základ pro silnější investiční plány, které vám pomohou dosáhnout co největší návratnosti investic.