Nabízíme komplexní služby pro investory, developery a uživatele průmyslových nemovitostí (skladů a výrobních hal). Tyto logistické služby se opírají o přesné údaje a výzkumy. 

Máme přístup k největší síti makléřů na světě a můžeme vám nabídnout řadu logistických řešení, která pomáhají vypilovat vybranou strategii v oblasti komerčních nemovitostí. Odhalíme hodnotu nemovitostí, o které se zajímáte. Spolupracujeme s průmyslovými, logistickými a maloobchodními klienty v oblasti EMEA. Rozumíme hodnotě nemovitostí v celém životním cyklu a výrobním řetězci aktiv. Od výroby až po konečnou distribuci. 

Naši investoři a developeři mají prospěch z našich prověřených výsledků a zkušeností. Dosahujeme maximálních výnosů s minimálním rizikem.

Strategická inteligence

Hloubka našich logistických zkušeností znamená, že rozumíme novým výzvám v oboru jako málokdo. Můžeme vám pomoci předvídat a přizpůsobit se rychle se měnícím technologiím, dynamice trhu a investiční inteligenci.

Nyní nastala pro průmyslový a logistický sektor rozhodující doba. Modely dodavatelského řetězce se nadále přizpůsobují rostoucím očekáváním a požadavkům zákazníků. Díky přesným datům a kontaktům pomáhají naši poradci procházet tímto měnícím se a složitým světem. Poskytují integrovaná řešení. Od akvizice a financování až po disponování a strategické poradenství ve vztahu k portfoliu nemovitostí.

Ať už jste uživatelem, developerem nebo investorem v oblasti průmyslových a logistických nemovitostí, společnost CBRE vám nabízí inovativní řešení, která zvýší efektivitu vašich konkrétních požadavků.

Využíváme rozsáhlý a špičkový výzkum, analýzu a místní odborné znalosti. Proto si můžete být jisti, že všechna rozhodnutí jsou založena na úplné analýze demografických údajů, nabídky pracovních sil, dovedností, dopravních spojení či tržních trendů a hodnot.  

Konference Power of Three (Síla tří)


Pořádáme přední evropskou logistickou konferenci, která sdružuje uživatele nemovitostí, developery a investory. Účastní se jí více než 250 klientů z vysokých úrovní logistiky. 

Tato událost je základem našeho úsilí o neustálé zvyšování profilu daného sektoru a zároveň zajišťování větší transparentnosti, porozumění, údajů o výkonnosti a investiční logiky a analýzy rozdělování aktiv.


Související služby

Služby v oblasti průmyslu a logistiky pro investory a developery
Služby v oblasti průmyslu a logistiky pro nájemníky