I když nájemní bydlení není na rezidenčním trhu žádnou novinkou, zásadně se proměňuje způsob jeho poskytování. Zatímco historicky jej nabízel především stát anebo jednotliví pronajímatelé, nyní se k nim stále častěji připojují velcí soukromí a institucionální investoři.

 

Co znamená Multifamily neboli nájemní bydlení?


Multifamily neboli nájemní bydlení (v angličtině build to rent) jsou termíny popisující investiční rezidenční nemovitosti, které byly postaveny za účelem dlouhodobého pronájmu. Tomu odpovídá i vybavení, profesionální správa a obsluha nemovitosti společně s cílovou demografickou skupinou nájemců.


Nájemní bydlení v České republice

 

Pro český rezidenční trh je typické bydlení v osobním vlastnictvím. Urbanizace, socio-demografické změny a horší dostupnost vlastního bydlení ale mění požadavky lidí na jejich bytovou situaci a do popředí zájmu se dostávají dlouhodobé pronájmy. Rozmach nájemního bydlení tak není žádným překvapením, obzvlášť když tyto rezidenční nemovitosti splňují současné a budoucí požadavky nájemců a umožňují udržitelný přístup k životu.

Máte otázku nebo chcete vědět více o nájemním bydlení?

Jak vám můžeme pomoci?


CBRE je celosvětovou jedničkou v poskytování odborného poradenství v oblasti investic do produktů nájemního bydlení. Orientovat se v tomto rychle rozvíjejícím se sektoru ale nemusí být snadné. Díky našemu zkušenému týmu a jeho hlubokých znalostí trhu a mezinárodních trendů mohou naši klienti dělat plně informovaná a strategická investiční rozhodnutí.

 

Naše služby zahrnují:

  • Detailní finanční model a cenové doporučení
  • Doporučení vhodné lokality a služeb společně s výhledem do budoucnosti
  • Poradenství v oblasti designu a návrh uspořádání jednotek od našich architektů
  • Hloubkový průzkum a demografickou studii
  • Vhled do požadavků na správu a provoz
  • Celková optimalizace plánu

Reporty & Průzkum trhu

EMEA studie nájemního bydlení – duben 2021

Přečtěte si naši první celoevropskou studii o nájemním bydlení, ve které nabízíme pohled na vývoj rezidenčního trhu ve 40 evropských městech.

The Czech Republic Real Estate Market Outlook 2021

Kterým odvětvím se na realitním trhu daří, a které se potýkají s problém? Náš report zaměřený na český trh odpovídá nejen na tyto otázky.