Komplexní řešení pro laboratoře (Integrated Laboratory Solutions, iLS) přináší řadu špičkových a inovativních řešení. Optimalizujeme důležitý laboratorní provoz, zvyšujeme efektivitu, dostupnost aktiv a provozuschopnost. Rovněž snižujeme náklady a rizika a dáváme vám více času na vědu a vědecké úspěchy.

V rámci jediné organizace propojíme veškeré laboratorní služby. Naše týmy iLS na celém světě spravují širokou řadu klíčových laboratorních a analytických nástrojů. Značná část z nich je umístěna v prostorách, které jsou zásadní pro správnou praxi. Ve farmaceutickém sektoru spolupracujeme s řadou předních mezinárodních společností. 

Služby kombinují vlastní provoz a řízení výrobců zařízení a specializovaných prodejců. Vytváříme řešení na míru, která pomáhají dosáhnout těch správných výsledků. Týmy iLS poskytují podporu všem klíčovým odvětvím, která provádějí vědecký výzkum, zajišťují navíc i vývoj a testování podle přísných předpisů. Včetně přírodních věd, zdravotnictví, ropného a plynárenského průmyslu, ekologických služeb, potravinářského a nápojového průmyslu, chemického/zemědělského průmyslu, průmyslové výroby, univerzit a muzeí.

Poskytujeme nejen rozsáhlou podporu provozu a kvality a dodržování předpisů. Širokou nabídkou laboratorních služeb s přidanou hodnotou také podporujeme vaše podnikání.
 
Komplexní laboratorní služby

 
Umíme pokrýt celý životní cyklus laboratoří. Naše služby zahrnují návrh, stavbu, umístění, přemístění, rekonstrukci a každodenní provoz. Od zajištění údržby, oprav, kalibrace, výkonnosti, kvalifikace a validace špičkových laboratorních přístrojů až po mytí skel/autokláv, správu spotřebního materiálu, skladování a nakládání s odpady, nastavení zařízení/přístrojů, přípravu médií, optimalizaci metod a podporu robotiky/automatizace.

K dodavatelům a technologiím zastáváme agnostický přístup. To nám umožňuje poskytovat nestranné poradenství založené na znalostech a zkušenostech získaných poskytováním podpory laboratořím po celém světě. 

Řešení, která optimalizují provoz a zajišťují více času pro vědu
 
Kromě toho, že poskytujeme technickou podporu laboratořím, technické i obecné laboratorní služby, zajišťujeme i řadu dalších specializovaných služeb pro laboratoře. Ty umožňují dosahovat lepších výsledků a zároveň přispívají k tomu, že se můžete věnovat více času klíčovým vědeckým záležitostem a svému podnikání.
 
Naše služby zahrnují:
 
  • Zajišťování zdrojů a správa více dodavatelů: Specializovaní odborníci na zajišťování zdrojů pro laboratoře a řízení dodavatelského řetězce zajišťují optimální přístup k nákladům.
  • Poradenství v oblasti dat: Inteligentní nástroje pro analýzu a business inteligence v kombinaci s odbornými znalostmi v oblasti správy majetku v celém jeho životním cyklu zlepšují využití a výkonnost zařízení.
  • Řízení programů a inovací: Náš tým specializovaných projektových manažerů se zaměřuje na podporu zásadních laboratorních programů našich klientů, včetně přemístění a přesunu laboratoří a inovativních iniciativ zaměřených na vytváření hodnoty.
  • Zapojení klientů: Úlohy a programy na míru, které silně zapojují zúčastněné strany v rámci komplexního vědeckého prostředí. To zahrnuje řadu úloh vědeckého koordinátora v rámci laboratoří. Tyto úlohy podporují vědecké komunity našich klientů a pomáhají urychlit jejich činnosti, které jsou nezbytně důležité pro výzkum a vývoj.

Související služby

Integrované služby pro správu nemovitostí, Projektový management, Realitní služby
Ať už potřebujete zajistit komplexní správu, nebo jen její dílčí část, jako jsou úklid, ostraha, údržba nebo stravování, jsme tady, abychom vám pomohli. Zajistíme i specifické a vysoce odborné služby jako jsou například údržba výrobních zařízení nebo kalibrace strojů.