Komplexní řešení pro laboratoře (Integrated Laboratory Solutions, iLS) přináší řadu špičkových a inovativních řešení. Optimalizujeme důležitý laboratorní provoz, zvyšujeme efektivitu, dostupnost aktiv a provozuschopnost. Rovněž snižujeme náklady a rizika a dáváme vám více času na vědu a vědecké úspěchy.

V rámci jediné organizace propojíme veškeré laboratorní služby. Naše týmy iLS na celém světě spravují širokou řadu klíčových laboratorních a analytických nástrojů. Značná část z nich je umístěna v prostorách, které jsou zásadní pro správnou praxi. Ve farmaceutickém sektoru spolupracujeme s řadou předních mezinárodních společností. 

Služby kombinují vlastní provoz a řízení výrobců zařízení a specializovaných prodejců. Vytváříme řešení na míru, která pomáhají dosáhnout těch správných výsledků. Týmy iLS poskytují podporu všem klíčovým odvětvím, která provádějí vědecký výzkum, zajišťují navíc i vývoj a testování podle přísných předpisů. Včetně přírodních věd, zdravotnictví, ropného a plynárenského průmyslu, ekologických služeb, potravinářského a nápojového průmyslu, chemického/zemědělského průmyslu, průmyslové výroby, univerzit a muzeí.

Poskytujeme nejen rozsáhlou podporu provozu a kvality a dodržování předpisů. Širokou nabídkou laboratorních služeb s přidanou hodnotou také podporujeme vaše podnikání.
 
Komplexní laboratorní služby

 
Umíme pokrýt celý životní cyklus laboratoří. Naše služby zahrnují návrh, stavbu, umístění, přemístění, rekonstrukci a každodenní provoz. Od zajištění údržby, oprav, kalibrace, výkonnosti, kvalifikace a validace špičkových laboratorních přístrojů až po mytí skel/autokláv, správu spotřebního materiálu, skladování a nakládání s odpady, nastavení zařízení/přístrojů, přípravu médií, optimalizaci metod a podporu robotiky/automatizace.

K dodavatelům a technologiím zastáváme agnostický přístup. To nám umožňuje poskytovat nestranné poradenství založené na znalostech a zkušenostech získaných poskytováním podpory laboratořím po celém světě. 

Řešení, která optimalizují provoz a zajišťují více času pro vědu
 
Kromě toho, že poskytujeme technickou podporu laboratořím, technické i obecné laboratorní služby, zajišťujeme i řadu dalších specializovaných služeb pro laboratoře. Ty umožňují dosahovat lepších výsledků a zároveň přispívají k tomu, že se můžete věnovat více času klíčovým vědeckým záležitostem a svému podnikání.
 
Naše služby zahrnují:
 
  • Zajišťování zdrojů a správa více dodavatelů: Specializovaní odborníci na zajišťování zdrojů pro laboratoře a řízení dodavatelského řetězce zajišťují optimální přístup k nákladům.
  • Poradenství v oblasti dat: Inteligentní nástroje pro analýzu a business inteligence v kombinaci s odbornými znalostmi v oblasti správy majetku v celém jeho životním cyklu zlepšují využití a výkonnost zařízení.
  • Řízení programů a inovací: Náš tým specializovaných projektových manažerů se zaměřuje na podporu zásadních laboratorních programů našich klientů, včetně přemístění a přesunu laboratoří a inovativních iniciativ zaměřených na vytváření hodnoty.
  • Zapojení klientů: Úlohy a programy na míru, které silně zapojují zúčastněné strany v rámci komplexního vědeckého prostředí. To zahrnuje řadu úloh vědeckého koordinátora v rámci laboratoří. Tyto úlohy podporují vědecké komunity našich klientů a pomáhají urychlit jejich činnosti, které jsou nezbytně důležité pro výzkum a vývoj.

Související služby

Integrované služby pro správu nemovitostí, Projektový management, Realitní služby
Termíny pro vyhledávání: Integrovaná správa zařízení, outsourcing, správa technických zařízení