Leasing pro investory je motorem naší komplexní služby pro investory do kancelářských nemovitostí. Propojuje naše odborné znalosti v oblasti pronájmu s investory, správou majetku a nemovitostí a specialisty na oceňování nemovitostí a vývoj. Naše zkušenosti jsou dostatečně hluboké, abychom vás mohli provést každou etapou životního cyklu nemovitosti. Od financování a získání kancelářského prostoru až k jeho pronájmu a likvidaci. 
 
Jako celosvětově působící realitní společností jsme klíčovým místem pro spolupráci mezi pronajímateli a nájemci. 

U pronájmu a leasingu kanceláří zařídíme:


  • Akvizice, likvidace a převody 
  • Předběžné kampaně
  • Tradiční a digitální marketingové poradenství pro reality
  • Poradenství ohledně nájmů
  • Finanční poradenství
  • Ocenění nemovitostí a analýza proveditelnosti
  • Strukturování transakcí
  • Analýza finanční odpovědnosti