Reality v automobilovém a ropném průmyslu

Firmám podnikajícím v ropném a automobilovém průmyslu nabízíme široké spektrum realitních služeb. Naše komplexní služby jsou vám k dispozici během celého životního cyklu stavby. Od vyhledávání lokality, průzkumu půdy, údržby, optimalizace a správy stávajícího portfolia nemovitostí až po strategii ukončení. Naši specialisté se starají o rozsáhlé průmyslové objekty, jako jsou rafinerie nebo výrobní závody či budovy, které slouží k obchodu či službám. Například čerpací stanice, mycí linky, vícepodlažní parkoviště nebo autosalony.

Komplexní služby z jednoho místa

Využíváme dlouholetých znalostí v oboru a odborných technických vědomostí. Ty jsou nezbytné pro komplexní správu složitých nemovitostí a rozsáhlých portfolií a efektivní řízení v rámci outsourcingového partnerství. Nabízíme veškerou správu nemovitostí a integrovanou správu zařízení z jediného zdroje. To i přes mezinárodní hranice, včetně technické a environmentální náležité péče (TDD), technického řízení a údržby nebo výrobních instalací. Úspěšně jsme provozovali jeden z největších řetězců mezinárodních čerpacích stanic s 14 000 čerpacími stanicemi v celkem 28 zemích.

Analyzujeme, posuzujeme a optimalizujeme portfolia nemovitostí. To zahrnuje proaktivní správu portfolia stávajících pracovišť, záležitosti týkající se energetické účinnosti a návrhy pro řízení rizik v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Zároveň vyvíjíme řešení pro nevyužitý prostor a nemovitosti, které nejsou vyžadovány pro provoz. Pro takové prostory aktivně hledáme podnájemce, dohlížíme na jejich prodej nebo vymýšlíme, jak je využit jinak.

Optimální výsledky pro naše klienty

S námi nemusíte koordinovat více poskytovatelů služeb. Můžete se plně soustředit na své hlavní podnikání. Pro každý projekt sdružujeme odborníky z celé řady specializovaných oblastí. Díky tomu lépe zjišťujeme styčné plochy mezi nimi a těžíme tak z úspor z rozsahu a optimálně zvyšujeme přidanou hodnotu. Jako zákazníci v oblasti automobilového a ropného průmyslu proto budete mít prospěch z nižších provozních a energetických nákladů, právně bezpečného provozu specializovaných nemovitostí a efektivně řízeného portfolia nemovitostí s vysokým potenciálem.

Upoutávka:

Optimalizujeme celý životní cyklus průmyslových areálů, jako jsou rafinerie nebo výrobní závody. A také servisní a maloobchodní objekty, jako jsou čerpací stanice, mycí linky, vícepodlažní parkoviště nebo autosalony.