Automobilový průmysl

Firmám podnikajícím v ropném a automobilovém průmyslu nabízíme široké spektrum realitních služeb.

Datová centra

Výpadky nejsou přípustné, zvláště když řídíte firmu. Když harmonizujete potřeby vašich nemovitostí s požadavky na IT, přemýšlejte strategicky. Selhání techniky nesmí ohrozit vaši společnost nebo celkový výdělek.

Energetika a udržitelnost

S námi dosáhnete energetických cílů, zvýšíte pohodu na pracovišti a snížíte náklady.

Hotely

Ať už jste společnost či jednotlivec, investor či věřitel, všichni můžete využívat výhod našich hotelů. Hotely, které spravujeme, poskytují jedinečné, komplexní a mezinárodní služby zaměřené na pohostinnost.

Kanceláře

Společnost CBRE je předním poradcem a poskytovatelem služeb na realitním trhu pro majitele kanceláří, jejich nájemníky, obyvatele a developery.

Laboratoře

Podporujeme úspěchy na vědeckých pracovištích.

Maloobchod

Náš zkušený tým má dlouholeté zkušenosti s poskytováním služeb v rámci retailového sektoru jako je správa obchodních center a retail parků, marketing nákupních center, pronájmy maloobchodních ploch, průzkumy maloobchodního trhu, architektonické služby, výstavbu a renovace nákupních center.

Průmysl a logistika

Rozumíme oboru na místní i světové úrovni.