Uzavíráme partnerství s klienty, abychom zvýšili produktivitu a efektivitu. Řešíme problémy týkající se životního prostředí, předvídání budoucího vývoje a udržení talentovaných zaměstnanců ve společnostech. Dbáme přitom na to, abychom věděli co nejvíce o vašem podnikání. Dříve, než vám předložíme návrh pro proměnu pracoviště (tzv. workplace strategy).

Bez ohledu na velikost společnosti a portfolia nemovitostí může tým společnosti CBRE podpořit výkon a zlepšit pracovní prostředí. Naši odborníci využívají sofistikované znalostní nástroje, analýzu dat a strategii pro pracoviště pro ohodnocení užívání nemovitosti a analýzu prostor. Poté navrhnou a zavedou řešení přizpůsobené na míru potřebám každého klienta. Vaše nemovitost tak bude skutečným přínosem. 

Při zavádění změn je náš úspěch založen na motivaci, stimulaci a komunikaci účastníků. Vyvíjíme strukturované programy aktivit na podporu, vedení a zapojení zaměstnanců do nového způsobu práce a myšlení. 

Jsme průkopníci v oblasti pohodového prostředí na pracovišti a jako takoví se zabýváme výzkumem a poradenstvím ohledně současných přístupů k příjemnému a vhodnému pracovišti. Snažíme se dosáhnout ideálního rozmístění kanceláří, pracovních postupů a angažovanosti zaměstnanců. Tím lidem a společnostem umožňujeme překonat potenciál.

Vyšší úspory a výkon zaměstnanců

Vylepšené pracovní prostředí nejenže udělá radost zaměstnancům, ale také snižuje náklady. Úpravou a vylepšením vašich obchodních prostor můžeme vytvořit prostředí, které podporuje spolupráci a inovace. To zvyšuje výkon a motivaci zaměstnanců a dokáže zajistit větší spokojenost.

Výhody optimalizovaného pracovního prostředí a uceleného řízení užívání nemovitosti jsou měřitelné. Patří mezi ně úspory nákladů na nemovitosti, snížení uhlíkové stopy, atraktivnost pro zaměstnance a udržení talentovaných zaměstnanců. V neposlední řadě také analýza dat, která měří vhodnost nemovitosti pro podnikání.

V průměru tým pro pracoviště a užívání nemovitosti společnosti CBRE přinese 20% úsporu nákladů na užívání. Díky snížení počtu neobsazených pracovních míst, efektivnímu návrhu a novým postupům přidělování prostor.