Pomocí světově vyhlášených analytických nástrojů a místních odborných znalostí identifikujeme nájemní smlouvy a prostory, které nejlépe odpovídají vaší strategii pro umístění. Z hlediska nákladů, cílových trhů, vládních investičních pobídek a talentovaných zaměstnanců. Díky vhodné strategii umístění budete mít na trhu zvýhodněné postavení. 

Poradenské služby pro portfolia

Naši odborníci se nacházejí nejen v oblasti EMEA. A společnost CBRE je schopna poskytnout vám podporu na lokální i světové úrovni. Můžeme znovu strukturovat již existující portfolio, reagovat na světové politické i ekonomické události a využít dlouhodobé tržní trendy. Naše znalosti, které nemají obdobu, mohou rovněž pomoci snížit náklady na užívání a upravit stávající prostory tak, aby lépe odpovídaly změnám ve firmě. 

Strategický plán stěhování


CBRE poskytuje nezávislé poradenství pro všechny aspekty strategického plánování lokality a umístění. Jsme schopni identifikovat nové příležitosti a uzpůsobit zdroje v rámci stávajících pracovišť. 

Pokud jde o vytváření plánů umístění pracovišť, náš tým poradců ví, že získání nemovitosti není hlavní hnací silou. Komerční nemovitost má hlavně sloužit základním funkcím společnosti: poskytování produktů a služeb. 

Náš tým se zaměřuje na faktory, které mohou u výkonnosti vaší firmy představovat obrovský rozdíl. Máme na mysli dostupnost místní pracovní síly, náklady a arbitráž nákladů, podnikatelské prostředí, regulační a rizikové faktory, stejně jako faktory dopravy a konfiguraci dodavatelského řetězce. Jakmile se určí tyto klíčové prvky, začíná hledání ideálního prostoru. 

Stěhování firmy a úspory

Náš tým poradců může v případě přemístění v rámci země vytvořit úsporu na pracovní síle v průměru ve výši 20–30 %. V případě zahraničního přemístění ve výši 50–70 %. 

Udržitelné množství pracovní síly umožňuje rozšiřování společnosti. Rovněž hledáme přístup k vládním pobídkám. To může v Evropě představovat 50 % nákladů na pracovní sílu nebo kapitálové investice.