Tvorba přesných a spolehlivých ocenění nemovitostí je nezbytná pro dobře fungující a transparentní trh s nemovitostmi. Oceňování je pro zúčastněné strany užitečné díky snížení nejistoty a lepšímu pochopení výkonnosti aktiv na širším trhu.

Abychom při oceňování dosáhli těch nejlepších výsledků, propojujeme znalosti trhu v České republice s vlastními celosvětově platnými standardy správy postupů a přístupu k datům. Využíváme nejnovější metody, které jsou součástí dobře rozvinutého procesu. Garantujeme špičkový výkon. Naše odhady cen nemovitostí jsou navíc v souladu s nejčerstvějšími fiskálními a finančními předpisy.

Pracujeme přesně, efektivně a vždy myslíme na širší podnikatelské cíle.
Umožňujeme vám získat finanční prostředky, správně se strategicky rozhodnout a sestavit přesné modelové zprávy.


Hlavní služby pro nájemníky a vlastníky 


  • Oceňování účtů: periodické oceňování pro nájemce i pro klienty na zakázku 
  • Oceňování za účelem fúze a akvizice a výpisy na burze
  • Oceňování jako součást nákupu nebo prodeje
  • Oceňování a poradenství související s probíhající iniciativou správy aktiv a firemní strategií, jako je prodej a splátkový leasing 
  • Převody korporátních penzijních fondů