Nabízíme služby všech stavebních specialistů na jednom místě. Pomůžeme vám s posouzením stavu nemovitosti.

Nabízíme kompletní portfolio služeb týkající se technického auditu budov. Máme specializované týmy od autorizovaných inženýrů, auditorů, stavbyvedoucích až po servisní techniky s tím, že pro vás vše koordinuje jeden dedikovaný kontakt.

Zajistíme pro vás komplexní šetření – posoudíme stav budovy včetně stavebních konstrukcí, prověříme soulad s legislativou, provedeme požárně-bezpečnostní prověrku, zmapujeme dopady na životní prostředí, provedeme kontrolu a vyhodnocení veškerých technických zařízení budov, instalací a sítí. Stejně tak prověříme soulad s energetickými předpisy, normami, nařízeními a udržitelnými principy. Na některých úzce specializovaných úkonech spolupracujeme s externími odborníky.

Na konci procesu obdržíte konsolidovaný výstup obsahující oblasti s doporučeními na způsob odstranění zjištěných závad, případně vylepšení stavu, včetně odhadu finančních nákladů a časového odhadu.

Naše technické, inženýrské a konzultační služby zahrnují:

  • Technický audit budovy a soupis zjištění (Technická Due Diligence, Red Flag Report)
  • Audit a kontrola klíčových, nebo konkrétně určených částí budovy

  • Stavební dozor během celého procesu stavebních a inženýrských prací
  • Zhodnocení dopadů na životní prostředí (Environmentální Due Diligence)
  • Požárně bezpečnostní kontroly
  • Měření vnitřního prostředí, tj. proudění a kvalita vzduchu, tepla, chlazení, osvětlení
  • Konzultace ohledně udržitelné výstavby a energeticky úsporných řešení
  • Příprava rozpočtů a projektových plánů v návaznosti na údržbu budovy
  • Řešení technických problémů na základě konkrétních požadavků
Potřebujete poradit v oblasti technického auditu budov?
KONTAKTUJTE NÁS

Služby v oblasti technického auditu

Všechny zmíněné služby mají za cíl provést základní zhodnocení stavu nemovitosti, pozemku a konstrukcí budovy a slouží jako technický podklad pro v případě prodeje nebo nákupu nemovitosti, případně za účelem údržby, rozvoje nebo zhodnocení nemovitosti.

Technická Due Diligence

Technická Due Diligence

ZJISTIT VÍCE
Inženýrské služby

Inženýrské služby

ZJISTIT VÍCE

Reference a Případové studie

Související služby

Projektový management

Zdravé pracovní prostředí & Udržitelnost budov

Investice do nemovitostí