Nabízíme služby všech stavebních specialistů na jednom místě

Nabízíme kompletní portfolio služeb týkající se technického auditu budov. Máme specializované týmy od autorizovaných inženýrů, auditorů, stavbyvedoucích až po servisní techniky s tím, že pro vás vše koordinuje jeden dedikovaný kontakt.

Zajistíme pro vás komplexní šetření – zhodnotíme stav budovy včetně stavebních konstrukcí, prověříme soulad s legislativou, provedeme požárně-bezpečnostní prověrku, zmapujeme dopady na životní prostředí, provedeme kontrolu a vyhodnocení veškerých technických zařízení budov, instalací a sítí. Stejně tak prověříme soulad s energetickými předpisy, normami, nařízeními a udržitelnými principy. Na některých úzce specializovaných úkonech spolupracujeme s externími odborníky.

Na konci procesu obdržíte konsolidovaný výstup obsahující oblasti s doporučeními na způsob odstranění zjištěných závad, případně vylepšení stavu, včetně odhadu finančních nákladů a časového odhadu.

Naše technické, inženýrské a konzultační služby zahrnují:

  • Technický audit budovy a soupis zjištění (Technická Due Diligence, Red Flag Report)
  • Audit a kontrola klíčových, nebo konkrétně určených částí budovy

  • Stavební dozor během celého procesu stavebních a inženýrských prací
  • Zhodnocení dopadů na životní prostředí (Environmentální Due Diligence)
  • Požárně bezpečnostní kontroly
  • Měření vnitřního prostředí, tj. proudění a kvalita vzduchu, tepla, chlazení, osvětlení
  • Konzultace ohledně udržitelné výstavby a energeticky úsporných řešení
  • Příprava rozpočtů a projektových plánů v návaznosti na údržbu budovy
  • Řešení technických problémů na základě konkrétních požadavků

Služby v oblasti technického auditu

Všechny zmíněné služby mají za cíl provést základní zhodnocení stavu nemovitosti, pozemku a konstrukcí budovy a slouží jako technický podklad pro v případě prodeje nebo nákupu nemovitosti, případně za účelem údržby, rozvoje nebo zhodnocení nemovitosti.

Technická Due Diligence

Technická Due Diligence

ZJISTIT VÍCE
Inženýrské služby

Inženýrské služby

ZJISTIT VÍCE
Hledáte radu ohledně technického auditu budov?
KONTAKTUJTE NÁS

Reference a Případové studie

Související služby

Projektový management

Zdravé pracovní prostředí & Udržitelnost budov

Investice do nemovitostí