Ať už plánujete fit-out vaší kanceláře, obchodního prostoru či potřebujete zajistit výstavbu či rekonstrukci průmyslové nebo kancelářské nemovitosti, jsme pro vás tím správným partnerem. CBRE Building Consultancy nabízí služby nezávislých projektových manažerů, tj. bez jakýchkoliv formálních či neformálních vazeb na projektanty či zhotovitele staveb a jejich subdodavatele. Poskytujeme a garantujeme nestranné a nezávislé projektové řízení, systematický a profesionální přístup v průběhu celého projektu a napříč všemi procesy, které jsou potřebné k dosažení kvalitního výsledku.

Základem každého úspěšného projektu je skvělý, efektivní a profesionální tým. CBRE Building Consultancy tým je složený z renomovaných odborníků v oblasti stavebnictví, kteří disponují odpovídajícími zkušenostmi potřebnými k organizaci vašeho stavebního projektu a k dosažení vytyčených cílů ve stanoveném čase, rozpočtu a v požadované kvalitě.

Jsme nezávislí, profesionální, kvalifikovaní a systematičtí. Dovedeme váš projekt do zdárného konce.

Projektový management může znamenat mnoho věcí. Pro náš tým je to především:

  Objemové studie a studie proveditelnosti

  Vypracování projektového plánu

  Organizace výběrových řízení a jejich vyhodnocení

  Technická podpora při smluvních jednání s dodavateli či pronajímateli
  Zajištění veškerých povolení ke stavbě

  Kontrola projektové dokumentace a optimalizace projektového návrhu v zájmu klienta

  Technický dozor na stavbě a řízení kvality

  Cenový kontroling, kontrola měsíčních fakturací a víceprací
  Průběžná kontrola postupu prací
  a harmonogramu stavby


  Monitoring výstavby pro investory
  a bankovní instituce

  Provedení soupisu vad a nedodělků stavby a vedení předávacího řízení dokončené stavby

  Poradenské služby po ukončení stavby (vyřizování záručních vad apod.)
Potřebujete poradit ohledně projektového managementu?
KONTAKTUJTE NÁS

Reference a Případové studie

Související služby

Technický audit budov

Architektura & Interiérový design

Strategie pracovního prostředí & Vedení změn