CBRE díky celosvětovému působení, může investorům do nemovitostí nabídnout praxí ověřené marketingové a leasingové strategie, které přizpůsobují jejich potřebám. Klientům pomáhá k mimořádným výsledkům, které odpovídají jejich investičním cílům.

Naši profesionálové, kteří jsou skutečnou špičkou v oboru, se specializují na vývoj komplexních leasingových strategií se zaměřením na individuální potřeby klienta. Ty znamenají přínos pro všechny typy aktiv komerčních realitních služeb, včetně kanceláří, průmyslových nemovitostí a obchodních prostor. Náš leasing pro investory je vstupní branou do realitních služeb a celého životního cyklu aktiv - včetně kapitálových trhů, správy aktiv a jejich ocenění.
 
Globální přehled, lokální vztahy


Náš tým má k dispozici ucelenou celosvětovou síť s údaji o nájemnících. Naše portfolio globálních i regionálních klientů nemá ve světě konkurenci. Díky silnému kvalifikovanému týmu, který zastupuju nájemníky, přinášíme nejčerstvější informace o tom, jaké aktuální požadavky nájemci mají. A díky kvalitním vztahům s klíčovými lidmi dokážeme zajistit klientům výhodnou pozici a podpořit uzavření důležité transakce na klíčové schůzce.
 
Máme odborníky na všechny hlavní typy aktiv:

 • kancelářské nemovitosti,
 • maloobchodní nemovitosti,
 • sklady a logistické nemovitosti.

V čem vynikáme nad ostatními:

 • akvizice, likvidace a převody majetku,
 • předpronájmy,
 • marketingové poradenství,
 • poradenství ohledně nájmů,
 • finanční poradenství,
 • ocenění nemovitostí a analýzu proveditelnosti,
 • strukturování transakcí,
 • analýzy finanční odpovědnosti.

 
Související služby:

 • kapitálové trhy a investice do nemovitostí,
 • správa budov,
 • oceňování a poradenství.