redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

Obchodní centrum Letňany| Case study

Základní informace

Oddělení: A&T Retail, Správa nemovitostí, Projektový management & Building Consultancy, Retail marketing

Celková plocha: 125 000 m2

Zapojení od: 1/2017

Vlastník: CBRE Investment Management

Hlavní cíl


Na začátku našeho zapojení do fungování centra bylo okamžitě potřeba zlepšit řízení i celkový leasingový přístup v centru. Naším cílem bylo dosáhnout vyváženého rozložení návštěvnosti po celém centru a tím zlepšit celkovou výkonnost v co nejkratším časovém horizontu, aby bylo obchodní centrum ještě atraktivnější pro nové potenciální nájemce. Cílem nebylo zaměřit se pouze na módu, ale také poskytnout mnohem vyšší a kvalitnější nabídku jídla a posílit volnočasový prvek celého centra.

Výzvy


Hlavním úkolem bylo přinést komplexnější řešení poklesu návštěvnosti a celkového výkonu v kombinaci s pomalu se snižující tržní image centra v důsledku odchodu hrstky renomovaných značek. V roce 2017 vrcholila platnost 56 nájemních smluv, kterým jsme museli čelit a řešit je s nejvyšší prioritou. Bylo nutné okamžitě připravit novou strategii pronájmu a repositioning centra, stabilizovat stávající nájemce a provést nezbytné přípravy na fázi refurbishmentu.

Výsledek

Byla vytvořena nová strategie pronájmu a repositioningu, která zahrnovala zásadní přestavbu celého centra ve spolupráci s architekty. Abychom dosáhli skutečně vyváženého rozložení návštěvnosti po celém centru, navrhli jsme nový vchod do galerie módy a ten nadbytečný jsme uzavřeli. Kompletně jsme předělali prostor kolem rezidenčního vchodu a také ten, který vede ke starému foodcourtu.

40 nových nájemců

za prvních 18 měsíců

110 nájemních smluv

uzavřených v prvních 18 měsících

19 000 m2

redesignovaných ploch

Kontaktujte nás

Pavel-Urban-160x213
Pavel Urban
Head of Property Management, Retail I Head of Marketing - Retail
+420 725 721 441