Jak z nemovitostí získat co nejvíc? Správnou strategií. A právě s tou vám dokážeme poradit - ať se jedná o kancelářské prostory, nákupní centra nebo skladové a výrobní areály.

Spokojenost nájemce je klíčem k úspěchu většiny společností. Zajišťuje kontinuální výnosy z pronájmu a chrání hodnotu nemovitosti. O nemovitosti je dobré starat se aktivně: to znamená naslouchat nájemcům a snažit se pochopit, jaké služby nejvíc ocení.

Naši správci nemovitostí používají spolehlivé a inovativní procesy a jsou členy cenné platformy pro mezinárodní spolupráci a sdílení znalostí, která je určena pro odborníky na správu nemovitostí.

Dokážeme zvýšit hodnotu nemovitostí - propojujeme technické zařízení budov se širšími obchodními cíli uživatelů.

Přizpůsobujeme správu budov na míru společnostem, které v nich sídlí. Snažíme se co nejvíce sladit své služby s vašimi cíli, a tak dokážeme předvídat vaše potřeby i obavy, které vás mohou tížit. A řešíme tyto záležitosti dlouho předtím, než se stanou skutečným problémem.

Špičkové zprostředkování, logistika a účetnictví


Poskytujeme bezkonkurenční škálu služeb v oblasti správy majetku, které vám pomohou během celého životního cyklu budovy. Od správy nemovitostí až po správu nájmů, přes technické zařízení, péči o nájemce až po zprostředkování a účetnictví. Nabízíme specializované služby pro každý typ aktiv ve všech odvětvích, včetně skladů a logistických nemovitostí, obchodních, kancelářských a luxusních nemovitostí.

Přehled o nemovitostech na základě dat

Součástí naší práce je sledovat trendy, které ovlivňují trh, a sdílet s vámi přehled o nemovitostech: samozřejmě pokud je to přínosné a praktické. Rovněž shromažďujeme data z celého světa a poskytujeme na ně špičkový obchodní a manažerský vhled.

Kombinujeme a porovnáváme řadu údajů v portfoliu našich služeb. Díky tomu mohou majitelé nemovitostí lépe chápat silé a slabé stránky svých nemovitostí. Ty nakonec vytvoří základ pro silnější investiční plány, které vám pomohou dosáhnout co největší návratnosti investic.