Oceňování nemovitostí je základním kamenem, od kterého se odvíjí jakékoliv finanční rozhodování. Ať už jej činí investor, nájemce nebo vlastník. 

Proto jsme hrdí na své vedoucí postavení na trhu v oblasti odborného nezávislého poradenství týkající se všech typů nemovitostí a zájmů v celém rozsahu oceňování podle portfolia, zajištění půjček na jednorázové komerční budovy a obytné prostory. 

Mezi našimi klienty jsou velké banky, státní správa, realitní společnosti a samotní provozovatelé nemovitostí. Ať už potřebujete poradit v oblasti tradičních komerčních nemovitostí, obytných nebo specializovaných trhů včetně zdravotní péče, ropy a volného času. Naše společnost provádí přesné oceňování založené na bezkonkurenčních znalostech místních i světových trhů, které vám pomohou rozhodovat se strategicky.

Naše týmy mají bohaté zkušenosti v následujících oblastech:

  • Přeshraniční oceňování: včetně oceňování podle portfolia, zabezpečení úvěrů, sekuritizace, fúzí a akvizic. 
  • Oceňování v rámci jedné země: včetně konkurenčního pochopení trhu, aktivity ve státní správě, infrastruktury a stavebních předpisů.
  • Oceňování založené na výzkumu: včetně oceňování podle portfolia, zabezpečení úvěrů, fúzí a akvizic a rozsáhlého vícefázového vývoje.
  • Poradenské služby: včetně studií životaschopnosti, optimálního vymezení produktu, analýzy na základě výzkumu. 

Hledáme způsoby, jak tyto služby zlepšit. Proto se zaměřujeme na prosazování nových technologií a postupů, včetně automatizované tvorby modelů pro oceňování s inovativním digitálním reportingem. 

Porozumění trhu


Všechny služby pro oceňování a poradenství jsou podepřeny informacemi vyplývajícími z našeho vedoucího postavení na trhu. Jako špičkový poradce v oblasti komerčních nemovitostí má společnost CBRE k dispozici výsledky výzkumu a data dodaná odborníky v oboru z celého světa a transakcemi realizovanými týmy pro agenturu a investice. 

Pokud je vaše portfolio různorodé nebo potřebujete najednou působit na více trzích, naše centrálně řízená mezinárodní služba přináší největší užitek a nejméně starostí. Využijeme odborné zkušenosti a přední odhadce na trzích v České republice. 

Se zkušenostmi s oceňováním podle portfolia za více jak 640 mld. liber aktiv ročně rozumíme realitnímu trhu jako žádný jiný poradce.