Oceňování nemovitostí je základním kamenem, od kterého se odvíjí jakékoliv finanční rozhodování. Ať už jej činí investor, nájemce nebo vlastník. Náš pohled na nemovitosti je založený na jedinečných informacích o cenách a odhadech cen nemovitostí, na zkušenostech v poradenství a na bohatých zdrojích dat.

Proto jsme hrdí na své vedoucí postavení na trhu v oblasti odborného nezávislého poradenství.  To zahrunuje všechny typy nemovitostí a činností: od oceňování portfolií po zajištění půjček na jednorázové komerční budovy i obytné prostory. 

Mezi naše klienty patří velké banky, úřady, realitní společnosti a samotní provozovatelé nemovitostí. Potřebujete poradit v oblasti tradičních komerčních nemovitostí, obytných nebo specializovaných trhů včetně zdravotní péče, ropy a volného času? Provádíme přesné oceňování založené na bezkonkurenčních znalostech místních i světových trhů - tím vám pomáháme strategicky se rozhodovat.

Naše týmy mají bohaté zkušenosti v následujících oblastech:

  • Mezinárodní oceňování: včetně oceňování portfolií a zabezpečení úvěrů, sekuritizace, fúzí a akvizic. 
  • Oceňování v rámci jedné země: včetně posouzení konkurence na trhu, aktivit ve státní správě, infrastruktury a stavebních předpisů.
  • Oceňování založené na výzkumu: včetně oceňování portfolií a zabezpečení úvěrů, fúzí, akvizic i rozsáhlého vícefázového vývoje.
  • Poradenské služby: včetně studií životaschopnosti, optimálního definování produktu a analýzy na základě výzkumu. 

Hledáme způsoby, jak tyto služby zlepšit. Proto využíváme nové technologie a postupy: například automatizované modely pro oceňování nebo digitálním reporty. 

Rozumíme trhu

Jsme špičkou na trhu s nemovitostmi a díky tomu máme ty nejlepší informace. Máme k dispozici výsledky výzkumů trhu, data od našich odborníků i zprávy o transakcích, které provedly naše agentské a investiční týmy. To všechno nám umožňuje poskytovat kvalitní rady a dobře naceňovat.

Máte nesourodé portfolio? potřebujete působit současně na více trzích? Máme také mezinárodní přesah v oblasti oceňování nemovitostí a především hluboké znalosti našich odhadců na lokálních trzích. Ti jsou zárukou, že vždy dostanete odborné ocenění i s případným popisem. Každý rok oceníme portfolia za více než 640 miliard liber.