CBRE Research vám poskytuje detailní celosvětový přehled trendů, strategií a příležitostí v oblasti nemovitostí. S naší pomocí tak docílíte podstatně lepší výkonnosti.

CBRE Research zajišťuje sjednocená komunita vynikajících odborníků. Ti poskytují investorům a nájemcům po celém světě průzkumy trhu s nemovitostmi, ekonometrické prognózy a strategie pro podnikatelský i veřejný sektor.

ERIX

 

ERIX je celosvětová aplikace průzkumu realitního trhu CBRE. Nahrává nahromaděná srovnatelná data o trhu s nemovitostmi pro více než 200 měst na celém světě. Každého čtvrt roku je aktualizována. Tento systém zajišťuje zprávy o jednotlivých městech i napříč trhy. Je schopný rychle a efektivně shromáždit místní data z různých trhů do jedné souhrnné databáze. Místní měny a míry půdorysné plochy z různých zemí světa jsou systematicky převedeny na jeden standardizovaný metrický systém. Data tak můžeme mezinárodně srovnávat a analyzovat. Místní znalosti, zkušenosti a údaje jsou přitom sloučené v jednotném a přístupném souboru relevantních informací o trhu s nemovitostmi.

Ekonometrické prognózy

 

K vytváření prognóz a modelů přistupujeme důkladně. Naše odborné znalosti o transakcích a zkušenosti odborníků v České republice na průzkum realitního trhu nám umožňují poskytovat naprosto bezkonkurenční poradenství a odbornou pomoc při rozhodování. Tak se nám daří docílit lepších výnosů pro klienty. Outlook, stěžejní produkt ekonometrických poradců společnosti CBRE, přistupuje konsistentně k vytváření modelů při předpovídání klíčových tržních proměnných na úrovni dílčích trhů, a to jak pro základní tržní ukazatele kapitálového trhu, tak pro trh s prostory.

PŘEČTĚTE SI VÍCE


Global Research Gateway

 

Světová asistenční služba v oblasti průzkumu (Global Research Gateway) sdružuje výzkumné znalosti z celého světa v jednom systému. Zajišťujeme tak klientům ve všech oblastech i sektorech snadný přístup k nejaktuálnějším nápadům a poznatkům.