Na koho se mám obrátit, pokud potřebuji pomoc?  
Kontaktujte nás prosím prostřednictvím specializované světové asistenční služby v oblasti průzkumu.
 
Co je světová služba v oblasti průzkumu?
Světová služba v oblasti průzkumu (Global Research Gateway) je veřejnou „vstupní branou“ do průzkumu ve společnosti CBRE. Tato služba slouží k prezentaci zdrojů pro průzkum, jeho výsledků, nástrojů a regionálních webových stránek zaměřených na průzkum po celém světě. Prostřednictvím výkonného vyhledávacího rozhraní umožňuje uživatelům vyhledávat veřejně dostupné zprávy o průzkumu a další výstupy.
 
 
  

Registrace

 

Proč se musím kvůli zobrazení průzkumu ve společnosti CBRE zaregistrovat? Jaké má registrace výhody?
Registrací chráníme naše znalosti a můžeme vám lépe pomáhat. Po registraci nabízíme doplňkové služby. Požadavek na registraci nám také umožňuje sledovat užívání této služby. Vyhodnocujeme, které výstupy uživatelé nejčastěji čtou. Protože chápeme preference uživatelů, můžeme přizpůsobovat naše priority, a tedy i budoucí výstupy těm tématům a výstupům, které jsou vás nejužitečnější. Díky sledování s použitím souborů cookies* směrujeme naše úsilí k tématům, která zajímají naše klienty. 

Po registraci si při dalších návštěvách světové služby v oblasti průzkumu (GRG) můžete přímo stáhnout/zobrazit průzkum společnosti CBRE. Mezi další výhody registrace patří: ukládání kritérií vyhledávání a možnost e-mailových upozornění. Při registraci se vám také zřídí účet světové služby v oblasti průzkumu nebo se zpřístupní oblast MyGateway se seznamem Moje zprávy, který zobrazuje vaše preferované výstupy, jak jsou uvedeny v e-mailových upozorněních.
 
 
Bude mi světová služba v oblasti průzkumu přístupná i bez registrace?
Po všech uživatelích, kteří si chtějí zobrazit náš průzkum, vyžadujeme registraci. 
 
Nicméně, pokud jste klientem společnosti CBRE, můžete od nás i bez registrace dostávat zprávy o výsledcích průzkumu. Tyto výstupy lze otevírat a stahovat bez předchozí registrace/přihlášení. Budou přístupné pouze po omezenou dobu. Doba, po kterou budou výsledky přístupné, se vždy liší.
 
 

Potíže s otevíráním zpráv o trhu

 

Blokování automaticky otevíraných oken
Povolené blokování automaticky otevíraných oken ve vašem webovém prohlížeči je nejčastější příčinou potíží s otevíráním zpráv o trhu. Jedná se o standardní funkci webových prohlížečů, která zabraňuje otevírání nechtěných oken. Vzhledem k tomu, že se zprávy ve formátu PDF otvírají v novém okně, doporučujeme vám zkontrolovat nastavení webového prohlížeče, který používáte. Více se dočtete na níže uvedených odkazech:
 
- Safari 
 
Soubory cookies
Pokud jste si úspěšně zaregistrovali účet CBRE Gateway, ale pokaždé, když kliknete na některý z našich přehledů, jste vyzváni k přihlášení, je to proto, že je ve vašem webovém prohlížeči zakázáno ukládání souborů cookies. Účelem souborů cookies je zapamatovat si, kdo jste. Tyto soubory vás pak zbavují nutnosti přihlašovat se pokaždé ke svému účtu. Soubor cookie kromě vašich přihlašovacích údajů neukládá žádné další osobní údaje. Doporučujeme vám zkontrolovat nastavení webového prohlížeče, který používáte. Více se dočtete na níže uvedených odkazech:
 
 
Přečtěte si více o zásadách společnosti CBRE pro používání souborů cookies.
 
Jestliže potřebujete další pomoc, obraťte se na [email protected]. Jakékoliv potíže s vámi vyřeší jeden z našich odborníků.
 
 

Správa účtu

 

Jak nastavím e-mailová upozornění?
Po registraci naleznete v políčku výsledky vyhledávání sloupec Nastavit e-mailová upozornění (sloupec úplně napravo). E-mailové upozornění vám přijde v momentě publikace konkrétního výsledku průzkumu společnosti CBRE. Můžete ho nastavit tímto způsobem:
 
- Zaškrtněte políčko Nastavit e-mailová upozornění u zpráv/y, které vás zajímají
- Klikněte na Uložit e-mailová upozornění
- Objeví se vyskakovací okénko s textem E-mailová upozornění byla úspěšně uložena
- Vaše upozornění byla nastavena
 
Jak často mi e-mailová upozornění budou chodit?
E-mailová upozornění odesíláme jednou týdně. Budou obsahovat ty výsledky průzkumů společnosti CBRE, které odpovídají vašim preferencím. Berte prosím na vědomí, že se data publikování zpráv a intervaly, v jakých se vydávají, mohou měnit. Délka intervalů je uvedena ve sloupci Častost výsledků vyhledávání.
 
Jak mohu změnit svá e-mailová upozornění?
E-mailová upozornění můžete změnit v sekci MyGateway stránek vašeho účtu. Posledním sloupcem v tabulce Správa MyGateway dokumentů je sloupec Zobrazit. Tyto odkazy vám umožní zobrazit nebo změnit zvolená kritéria vyhledávání. Můžete pak nastavit e-mailová upozornění pomocí rozšířeného vyhledávání. Kliknutím na odkaz Zobrazit umístíte vybraná kritéria na obrazovku Rozšířené vyhledávání. Tam můžete kritéria změnit. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli e-mailová upozornění můžete nastavit pomocí funkce Rychlé vyhledávání, takto nastavená upozornění nemohou být ‚zobrazena‘ ani změněna na obrazovce MyGateway. Tato funkce je k dispozici pouze pro upozornění nastavená pomocí obrazovky Rozšířené vyhledávání.
 
Je počet e-mailových upozornění, která mohu nastavit, nějak omezen?
Není, můžete nastavit libovolný počet.
 
Jak mohu e-mailová upozornění zrušit?
Upozornění můžete kdykoli zrušit nebo změnit pomocí sekce MyGateway stránek vašeho účtu.
 
- Zaškrtněte políčko Odhlásit z odběru e-mailů vedle zprávy, kterou již nechcete dostávat
- Klikněte na Uložit změny
- z odběru těchto výsledků průzkumu jste byli odhlášeni
 
Jak mohu změnit své osobní údaje?
Osobní údaje můžete kdykoli změnit v oddílu Správa osobních údajů v sekci MyGateway stránek vašeho účtu.

Jak mohu svou změnit svou e-mailovou adresu?
E-mailová adresa nám slouží jako jedinečný identifikátor. Pokud se vaše e-mailová adresa změní, zaregistrujte se u nás prosím znovu.
 
Co mám dělat, pokud jsem zapomněl/a své heslo nebo jej chci znovu nastavit?
Klikněte na odkaz Zapomenuté heslo / Obnovení hesla. Pokud máte i nadále technické potíže, kontaktujte prosím světovou asistenční službu v oblasti průzkumu. Odpoví vám pracovník podpůrného týmu a pomůže vyřešit potíže.
 
Proč používáme cookies?
Při návštěvách stránek používáme takzvané soubory cookies. Účelem souborů cookies je zapamatovat si, kdo jste: tyto soubory vás pak zbavují nutnosti přihlašovat se pokaždé ke svému účtu. Soubor cookie kromě vašich přihlašovacích údajů neukládá žádné další osobní údaje.
 
Přečtěte si více o zásadách společnosti CBRE pro používání souborů cookies
 
 

Vyhledávání

 

Jak naleznu výsledky průzkumů společnosti CBRE?
Světová služba v oblasti průzkumu má k dispozici výkonný vyhledávač. Obsahuje funkci Rychlé vyhledávání. Tato funkce umožňuje volnotextové vyhledávání klíčových slov / oblastí / sektorů. Můžete také přidat omezení sektorů kliknutím na jedno z políček Omezit na políčka, které se nacházejí pod polem Rychlé vyhledávání.
 
Funkce Rozšířené vyhledávání vám umožní vyhledávat podrobněji. Kombinuje totiž výběr celoregionálního a celosvětového pokrytí i konkrétních regionů/zemí/trhy s oblastmi, sektory a klíčovými slovy. Zprávy o celoplošném pokrytí můžete získat zaškrtnutím příslušného políčka světového a celoregionálního pokrytí. Políčko se nachází vedle mapy v Rozšířeném vyhledávání. Pokud zaškrtnete jedno z těchto políček pokrytí, možnosti pokrytí, které jste vybrali, budou vyplněny níže v poli Vybrat celý region / zemi. Pokud například zaškrtnete zprávy v celé oblasti EMEA, celá oblast EMEA zaplní políčko Vybrat Celý region / zemi a jakmile kliknete na Vyhledat, obdržíte zprávy z celé oblasti EMEA.
 
Kde mohu najít tipy, jak vyhledávat?
Klikněte na zelené ikonky ‚?‘, které naleznete vedle sekcí obrazovek pro vyhledávání. Naleznete zde tipy na vyhledávání.
 
Co jsou výstupy „O nemovitostech“? Články
O nemovitostech jsou zprávy, které vycházejí každý týden a jsou zveřejněné na domovské stránce světové služby v oblasti průzkumu. Tyto zprávy jsou jedním z mnoho výstupů společnosti CBRE, v nichž naše společnost nabízí přehled o nejnovějších trendech v oblasti nemovitostí. 

Jak fungují klíčová slova?
Klíčová slova se objevují automaticky jako návrhy v Rychlém vyhledávání a jsou také uvedená v seznamu v Rozšířeném vyhledávání. Jsou závislá na zvoleném regionu/zemi/trhu. Jinými slovy: jako možnosti se zobrazují pouze ta klíčová slova, která se vztahují k regionu/zemi/trhu, které jste vybral/a.
 
Jak můžu svá vyhledávání uložit?
- Na obrazovce Rozšířené vyhledávání vyberte kritéria, podle nichž chcete vyhledávat
- Klikněte na Uložit vyhledávání
- Ve vyskakovacím okénku Uložená vyhledávání toto vyhledávání libovolně pojmenujte
- Klikněte na Uložit vyhledávání
- Vyhledávání je uloženo a zařazeno na seznam vašich Uložených vyhledávání
- Klikněte na jménu Uloženého vyhledávání a zobrazí se seznam výsledků vyhledávání
- Pokud chcete vyhledávání smazat, klikněte na Smazat odkaz napravo od vašeho uloženého vyhledávání
 
 

Videa

Jak si zobrazím videa?
Videa naleznete pomocí výsledků vyhledávání či přímým odkazem na stránce. Po kliknutí na název se video spustí v samostatném vyskakovacím okénku vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud nejste přihlášení, můžeme vás o to požádat před spuštěním videa. Ujistěte se prosím, že vás prohlížeč neblokuje vyskakovací okna. Pokud si nejste jisti, jak zamezit blokování vyskakovacích oken ve vašem prohlížeči, kontaktuje prosím naši světovou asistenční službu v oblasti průzkumu.
 

Nápověda

 

Na koho se mám obrátit, pokud potřebuji pomoc? 
Kontaktujte nás prosím prostřednictvím specializované světové asistenční služby v oblasti průzkumu.