V červnu jsme realizovali průzkum mezi více než 150 klienty ze střední a východní Evropy (dále jen CEE), jehož cílem bylo posoudit jejich reakci na pandemii COVID-19. 
Podívejte se na několik hlavních zjištění:

  • 52% nájemců kanceláří v CEE očekává, že se podnikatelské prostředí v H2 2020 zhorší oproti H1 2020. To je mnohem optimističtější výsledek ve srovnání s nedávným průzkumem CBRE v regionu EMEA, kde 67% respondentů uvedlo, že očekává zhoršení obchodních podmínek ve stejném období.
  • Téměř třetina respondentů uvedla, že pandemie neovlivnila jejich rozhodnutí o pronájmu nemovitostí: 29% respondentů sdělilo, že pozastavilo expanze či plány na nové uspořádání kanceláří, zatímco 26% zrušilo nebo odložilo prohlídky nových prostor.
  • 49% nájemců uvedlo, že s pronajímateli nevedli žádné diskuze o úlevách z nájmu. Z těch, kteří se diskuse s pronajímateli zúčastnili, 32% vyjednávalo o snížení nájemného, zatímco 18% hovořilo o prodloužení období bez placení nájmu (tzv. rent-free period).
  • A které další oblasti pandemie ovlivní? 75% respondentů vybralo zvýšené investice do technologií podporujících práci na dálku. Mezi další populární volby patřil nárůst využití flexibilní pracovní doby a menší nahuštění pracovních míst v kanceláři.

To nejzajímavější a nejdůležitější jsme pro Vás shrnuli v souhrnu v české jazyce. Plný report je k dispozici pouze v angličtině.

Přejeme Vám příjemné čtení!