Pražský kancelářský trh vzrostl v prvním čtvrtletí 2019 o 28 100 m2 a v současné době čítá 3,51 milionů m2 moderních kancelářských prostor. Na trh dodány dvě nové kancelářské budovy. Na konci prvního čtvrtletí 2019 jsme zaznamenali 337 200 m2 kanceláří ve výstavbě.

Čistá realizována poptávka v prvním čtvrtletí roku 2019 činila 70 500 m2, což
je pokles o 27% oproti předchozímu čtvrtletí. Nové pronájmy v prvním čtvrtletí roku 2019 představovaly 45,3 % celkové poptávky, 25,9 % renegociace.

Nejvyšší dosažitelné nájemné se oproti předchozímu kvartálu zvýšilo a pohybuje v intervalu 22,0 až 22,5 €/ m2/ měsíc.