Ostravský kancelářský trh v první polovině roku 2018 čítal téměř 213 400 m2 moderních kancelářských prostor. V první polovině roku 2018 nebyly na kancelářský trh v Ostravě dodány žádné nové kancelářské prostory. Čistá realizovaná poptávka v první polovině roku 2018 dosáhla téměř 5 400m2. Nové pronájmy představovaly 50 % celkové poptávky, zbývajících
50 % byly renegociace. Míra neobsazenosti klesla na 11,7 %. Nejvyšší dosahované nájemné
v Ostravě zůstalo stabilní a pohybovalo se kolem 13,50 €/m2/měsíc.