V druhé polovině roku 2017 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 551 800 m2 a v Ostravě 213 400 m2.

Čistá realizovaná poptávka (bez renegociací) byla v druhé polovině roku 2017 v Brně
30 300 m2 a v Ostravě 9 800 m2.

Volných kancelářských prostor na konci druhého pololetí roku 2017 jsme zaznamenali v Brně 40 400 m2 a v Ostravě 28 400 m2.

Míra neobsazenosti v druhé polovině roku 2017 v Brně byla 7,3 % a v Ostravě 13,3 %.