Čistá realizovaná poptávka dosahovala 219,900 m2, 14% mezi kvartální nárůst. 

Čistá poptávka byla tažena především společnostmi zabývající se výrobou (44 %). 

Míra přejednaných smluv činila 30 % z celkové realizované poptávky.

V Praze se uskutečnily nové nájemní transakce v rozsahu cca 81 900 m2. Podíl přejednaných smluv na celkové realizované poptávce činil 48 %, nové nájmy 26 %, expanze 6% a předpronájmy 20 %. 

Největší nově uzavřenou nájemní smlouvou byl předpronájem 24 700 m2 logistickou společností Europe Huajie Development v průmyslovém parku Panattoni Park Prague Airport II.