Těšíme se mezinárodnímu uznání za náš závazek chránit zaměstnance, klienty a komunity.
Společnost CBRE se pyšní kulturou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou se nám podařilo vybudovat díky letité oddanosti našich zaměstnanců.

Klademe silný důraz na výsledky a vylepšování procesů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnosti CBRE se díky akvizicím a organickému růstu podařilo rozšířit své procesy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celosvětově zvýšit počet odborníků v této oblasti. Sjednocení talentovaných odborníků a kombinace silného programu a osvědčených postupů mají za výsledek efektivnější podpůrnou síť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která slouží naší společnosti a zákazníkům a umožňuje našim zaměstnancům ještě lepší a bezpečnější pracovní prostředí a kulturu.

O našich cílech a úspěších v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se více dozvíte ve zprávě o odpovědném podnikání.