Podporujeme komunity, ve kterých žijí a pracují naši zaměstnanci. Přispíváme také na charitu, která to potřebuje nejvíce.

V roce 2011 se společnost CBRE rozhodla vybudovat víc než jen jednotný tým napříč pobočkami ve Velké Británii, Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Cílem bylo pomoci znevýhodněným komunitám v regionech. V důsledku toho jsme zahájili novou charitativní politiku v rámci EMEA podporovanou programem „Building a Better Future“ (Stavíme lepší budoucnost).

Stavíme lepší budoucnost pro mladé lidi v Africe

V roce 2014 jsme uzavřeli partnerství se světovou charitativní organizací Plan International, která pomáhá dětem. Společně jsme se nejdříve soustředili na Sierra Leone, jednu z nejchudších zemí světa. Cílem bylo poskytnout vzdělání mladým zranitelným dívkám. Pomoci jim uniknout od zneužívání a nuceného manželství. Díky neuvěřitelné námaze týmů CBRE napříč oblastí EMEA tento program získal 1,2 milionu eur. Generaci dětí to přineslo novou naději.

Díky financím CBRE se podařilo zajistit grant vlády Velké Británie v hodnotě 9 milionů eur, což významným způsobem znásobilo sílu projektu. Společnosti CBRE a Plan International tak zajistily vzdělání 21 060 nejchudším dívkám v Sierra Leone a zlepšily životy dalším 135 000 dětí před, během a po epidemii eboly.

I když jsme již dokončili výběr peněz na Sierra Leonu, CBRE EMEA dále pracuje s 485 z těchto dívek a pomáhá jim stát se kvalifikovanými učitelkami.

 

Zajištění vyšší bezpečnosti ve městech


V roce 2017 společnost CBRE oznámila spuštění nového převratného dvouletého projektu ve spolupráci s Plan International: Creating Safer Cities (zajištění vyšší bezpečnosti ve městech).

Každý rok se více než 20 milionů dívek stěhuje do měst a hledají tam práci. V některých případech unikají zneužívání a hrozícímu manželství v dětském věku. Mnohá velká města představují pro dívky další riziko. Tisíce dívek zde nenaleznou pracovní příležitosti, ale život plný strachu a násilí. Zejména na veřejných prostranstvích a ve veřejných dopravních prostředcích.

Program „zajištění vyšší bezpečnosti ve městech“ společnosti Plan International si klade za cíl udělat města bezpečnějšími pro dívky a ženy. Chce je přetvořit v místa, kde jsou všichni obyvatelé tolerováni a každý najde pracovní příležitost. Program již úspěšně funguje ve městech Káhira, Hanoj, Lima a Dillí. S vaší pomocí může nyní společnost CBRE tento převratný program přivézt do města Nairobi v Keni.

Podívejte se na náš krátký film. Dozvíte se více o projektu Creating Safer Cities a jak se zapojit.  

 


"Jsme velmi rádi, že můžeme naše partnerství se společností Plan International, které pokrývá oblast EMEA, rozšířit o podporu projektu Creating Safer Cities. To představuje významnou část našich odpovědných obchodních závazků."
Martin Samworth, generální ředitel, CBRE EMEA

Program pomoci při katastrofách


CBRE se pyšní dlouhodobou pomocí při přírodních i humanitárních katastrofách a podporuje místní organizace. Pomáhá tak lidem, kteří to nejvíce potřebují. Náš EMEA Fond pro pomoc při katastrofách přispívá finančně. Každý zaměstnanecký příspěvek znásobíme. Od roku 2011 světová nadace CBRE pro pomoc při katastrofách (CBRE's Global Disaster Relief Foundation) a EMEA Fond pro pomoc při katastrofách (CBRE's EMEA Disaster Relief Funds) společně s dary zaměstnanců věnovali více než 500 000 eur.