V CBRE bereme vliv naší společnosti na klienty, dodavatele, zaměstnance, společenství a všechny další zainteresované osoby velmi vážně. Naším cílem je dosáhnout uznání za způsob, jakým naši společnost vedeme a podnikáme. Minimálně stejného, jakého dosahujeme za kvalitu poskytovaných služeb v oblasti komerčních nemovitostí.

Soustředíme se na oblasti, na které máme největší vliv:

  • pomáháme zmírnit negativní dopady zastavěného prostředí na klimatické změny; 
  • využíváme náš talent, energii a prostředky ke zlepšení kvality našich komunit a životů druhých; 
  • pomáháme našim zaměstnancům plně rozvinout jejich potenciál a zajišťujeme jim bezpečné a etické pracoviště.


 

Zpráva o společenské odpovědnosti

 

Building Connections - 2016 Corporate Responsibility ReportProtože průběžně hodnotíme náš pokrok, naše strategie společenské odpovědnosti je podpořena hmatatelnými pozitivními výsledky. Naše výkonnost je každý rok posuzována a porovnávána na základě externích zpráv.

Zpráva o společenské odpovědnosti společnosti CBRE za rok 2018 „Building connections“ zdůrazňuje naše úspěchy jako vůdce v odpovědných obchodních praktikách v oblasti komerčních nemovitostí. Zpráva byla vytvořena v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI): Core option a zahrnuje pokrok společnosti směrem k implementaci Deseti principů Globálního kompaktu OSN. Zpráva také obsahuje zveřejnění doporučená v souladu s Real Estate Services Sustainability Accounting Standard, který byl vyvinut Radou pro standardy účetnictví udržitelnosti (SASB).

Společnost CBRE vydává zprávu o společenské odpovědnosti každoročně již od roku 2007. Podívejte se na zprávy z minulých ročníků zde.


STÁHNOUT report

Odpovědnost spojená s výhodami

 

 Společnost CBRE stojí na několika základních pilířích odpovědného podnikání. Podívejte se na oblasti našeho zájmu.

Naše zásady

Naše přísná struktura vedení zajišťuje, že můžeme bezúhonně poskytovat služby našim klientům, akcionářům a zaměstnancům.

Komunitní a charitativní činnost

Podporujeme komunity, ve kterých žijí a pracují naši zaměstnanci. Přispíváme také na charitu, která to potřebuje nejvíce.

Udržitelnost životního prostředí

Máme zodpovědnost a také příležitost minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Ovlivňujeme a sledujeme způsob stavby, řízení, užívání, pronájmy i prodeje budov.

Etika a transparentní podnikání

Vždy usilujeme o to, abychom v našem odvětví zvyšovali standard pro etiku a transparentní podnikání. Podnik s výhledem do budoucna lze začít budovat jen na pevném etickém základě.

Zdraví a bezpečnost při práci

Těšíme se mezinárodnímu uznání za náš závazek chránit zaměstnance, klienty a komunity.

Lidé a kultura

Cesta našich zaměstnanců začíná hodnotami RISE – Respekt, Integrita, Služby a Excelence. Tyto hodnoty tvoří základ naší společnosti. Proč? Chceme, aby CBRE byla příjemným pracovištěm. Místem, kam se lidé rádi vrací.

Zadávání veřejných zakázek

Klademe vysoký důraz na možnost prosazovat udržitelné obchodní postupy pomocí našeho multimiliardového celosvětového řetězce dodavatelů.