Globální zásady ochrany soukromí na internetu a používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 20. února 2020

Čtěte prosím pozorně.

Společnost CBRE Group, Inc. a její pobočky (společně dále jen „společnost CBRE,“ „my,“ „nás“ nebo „naše“) si jsou vědomy důležitosti ochrany vašeho soukromí. Naše globální zásady ochrany soukromí na internetu a souborů cookie (dále jenom „Zásady“) se vztahují na vaše používání našich globálních veřejných internetových stránek (dále jenom souhrnně „Stránky“), jakožto i na vaše profesní interakce se zaměstnanci společnosti CBRE. Účelem těchto zásad je pomoci vám porozumět způsobu, kterým shromažďujeme, používáme, zabezpečujeme a zveřejňujeme vaše osobní údaje a provedené volby při přijímání informovaných rozhodnutí během používání stránky. V dokumentu dále popisujeme způsob, kterým nás můžete v souvislosti s našimi postupy v oblasti ochrany soukromí kontaktovat.

 1. Globální zásady ochrany soukromí na internetu

  1. Vyjádření vašeho souhlasu používáním této stránky

  2. Druhy shromažďovaných údajů

  3. Způsoby využívání vašich údajů

  4. Vaše údaje poskytované třetími stranami

  5. Třetí strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje

  6. Přenos údajů do zahraničí

  7. Bezpečnost

  8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

  9. Vaše práva na ochranu osobních údajů

  10. Změny těchto zásad

  11. Inspektor ochrany údajů

 2. Zásady používání souborů cookie – automatické shromažďování údajů

  1. Způsoby použití souborů cookie z naší strany

  2. Sledování výkonnosti

  3. Správa předvoleb souborů cookie

 3. Kontaktujte nás

 1. Globální zásady ochrany soukromí na internetu

  1. Vyjádření vašeho souhlasu používáním této stránky

   Tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu popisují způsoby shromažďování, využívání a poskytování některých osobních údajů získaných prostřednictvím této stránky ze strany společnosti CBRE. Vezměte prosím na vědomí, že používáním této stránky v rozsahu povoleném platnými zákony vyjadřujete své porozumění podmínkám těchto globálních zásad ochrany soukromí na internetu a svůj souhlas s nimi . Tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu se začleňují do smluvních podmínek, kterým používání této stránky z vaší strany obecně podléhá, a tvoří tak jejich součást.

  2. Druhy shromažďovaných údajů

   Druhy osobních údajů, které od vás můžeme získávat nebo jež se nám případně rozhodnete poskytnout, zahrnují:

   • Kontaktní údaje (jako je jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo);

   • Vaše profesní informace, pokud jde o naše náborové aktivity (například jméno, firemní email, firemní telefon či adresa, země, ve které obchodujete, vaše odvětví, pozice nebo role);

   • Informace o účtu (například uživatelské jméno nebo heslo);

   • Data o vztahu klienta (například informace o obchodním kontaktu, země, ve které obchodujete, vaše odvětví, pracovní pozice nebo role, data o profesní interakce a vztahu, včetně vašich primárních kontaktů se společností CBRE a vašeho záznamu interakcí se společností CBRE, předvolby vašich kontaktů, a informace, které nám poskytnete, a které nám pomohou při poskytování obchodního vztahu, například o typech investic, o které se zajímáte;

   • On-line identifikátory (například údaje z identifikátoru inzerce mobilního zařízení a geolokace);

   • Údaje o způsobu používání našich internetových stránek z vaší strany. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie

   Kromě toho shromažďujeme od třetích stran následující informace:

   • Vaše interakce s námi na sociálních sítích (například když dáte „like“ příspěvku na platformě sociálních médií);

   • Technické informace z reklam, které umísťujeme na weby třetích stran (jako je adresa IP, typ prohlížeče a jeho verze, identifikátory zařízení, umístění a nastavení časového pásma).

  3. Způsoby využívání vašich údajů

   Komunikace s vámi – nabídky a služby, o něž jste projevili zájem:

   Při návštěvě této stránky nebo uzavření obchodu jejím prostřednictvím může být vyžadována registrace, případně poskytnutí vašich osobních údajů nebo údajů o účtu. Údaje, které nám poskytnete, můžeme využít, abychom vás kontaktovali v souvislosti s nabídkami nebo službami, o něž jste projevili zájem. Společnost CBRE má oprávněný obchodní zájem používat osobní údaje, které shromažďujeme, k poskytování požadovaných služeb. V případech, kdy podléháme vašemu souhlasu, budeme respektovat vaše přání, jestliže nám sdělíte (prostřednictvím našeho postupu zrušení odběru popsaného níže), že si nepřejete, abychom vás na základě těchto údajů dále kontaktovali.

   Komunikace s vámi – emaily s novinkami a marketingové účely:

   Abychom zajistili informovanost našich uživatelů a klientů, pokud jde o poslední novinky, produkty a služby, můžeme na e-mailovou adresu, kterou nám poskytli při registraci na naší stránce nebo v žádosti o poskytnutí údajů z naší strany odesílat e-maily a marketingová sdělení. Společnost CBRE při používání vašich osobních údajů k tomuto účelu dodržuje platné zákony, a toto používání případně (jako v EU) podléhá vašemu souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech spolupracujeme s třetími stranami, abychom odesílali marketingová sdělení propagující kromě našich vlastních i produkty a služby třetích stran (například našich obchodních partnerů). Pokud jste se přihlásili do kteréhokoli z našich e-mailových seznamů, případně k odběru našich emailů s novinkami nebo jiných reklamních nabídek a později se rozhodnete, že o takové e-maily s novinkami nebo reklamní e-maily od nás již nemáte zájem, můžete odběr těchto sdělení zrušit. Příslušné pokyny uvádíme v každém e-mailu, který vám odešleme (případně můžete využít postupu zrušení odběru popsaného níže).

   Profesionální interakce s vámi – řízení vztahů se zákazníky:

   Můžeme použít data o vztahu klienta (shromážděná prostřednictvím vizitky u zaměstnance společnosti CBRE nebo prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace s pracovníkem společnosti CBRE), abychom vám poskytli služby, které požadujete, a spravovali náš vztah s vámi. Určité de-identifikované a souhrnné údaje o našich klientech můžeme také použít k interním účelům pro analýzu dat. Společnost CBRE má oprávněný obchodní zájem používat osobní údaje, které od vás shromažďujeme, k poskytování požadovaných služeb a k zajištění lepšího poskytování služeb klientům. S vaším souhlasem vám můžeme zaslat informace nebo služby propagační povahy, které považujeme za relevantní.

   Jiné způsoby využití:

   Vaše osobní údaje, které získáme, můžeme využít i k následujícím účelům:

   • Provozování, hodnocení a rozvoj našich obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb, správy našich komunikačních prostředků, zjišťování účinnosti inzerce a její optimalizace, analýzy produktů, služeb, internetových stránek, mobilních aplikací a jakýchkoliv jiných digitálních aktiv a zajišťování funkčnosti našich internetových stránek, mobilních aplikací a jakýchkoliv jiných digitálních aktiv);

   • Příprava a poskytování agregovaných datových zpráv, které mohou obsahovat anonymizované informace;

   • Vymáhání plnění našich smluvních podmínek či jiných zákonných práv.

   Údaje můžeme využívat i jinými způsoby a v takových případech bude v okamžiku získání informací uvedeno konkrétní upozornění. Pokud nesouhlasíte s použitím vašich informací jinými způsoby, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

  4. Vaše údaje poskytované třetími stranami

   Obsah třetích stran:

   Na našem webu mohou být uvedeny nebo vloženy obsahy, které poskytují jiní dodavatelé, například majetkové výpisy. Tento obsah může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány společností CBRE, a které mohou požadovat osobní informace. Tento obsah může například požadovat, abyste přihlásili k odběru novinek nebo sdíleli registraci s přáteli prostřednictvím e-mailové adresy. Tyto informace jsou shromažďovány našimi dodavateli, a nikoliv námi. V některých případech mohou tito dodavatelé osobní údaje, které od vás shromažďují sdílet s námi. Nejsme zodpovědní za chování našich dodavatelů v oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů a pochopili, jak budou používat a sdílet osobní údaje, které jim poskytnete.

   Používání třetími stranami:

   Své údaje můžete poskytnout i na jiných internetových stránkách nebo jiným subjektům, jako jsou stránky nebo subjekty, které vytvářejí profesionální marketingové seznamy, a to za účelem využití speciálních a reklamních nabídek subjektů k nim přidružených. Tyto internetové stránky nebo subjekty mohou poskytnout vaše údaje naší společnosti . Společnost CBRE nenese právní ani jinou odpovědnost v případech, kdy partner nebo jiná internetová stránka subjekt shromažďují, využívají nebo poskytují jakékoliv vaše údaje v rozporu se svými vlastními zásadami ochrany soukromí nebo platnými právními předpisy.

   Marketingová data:

   Pokud to příslušné právo umožňuje, naše společnost může provádět nákupy marketingových dat od třetích stran, doplňovat je do svých stávajících databází, a zlepšovat tak naši cílenou inzerci za účelem poskytování relevantních nabídek, které by vás dle našeho úsudku mohly zajímat. Tato marketingová data můžeme rovněž připojit k ztotožnitelným osobním údajům, které nám poskytnete.

  5. Třetí strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje

   Třetí strany pro přecílení reklamy:

   V některých případech budeme s dodavateli třetích stran sdílet informace o tom, jak budete naši stránku používat, abyste měli k dispozici relevantnější reklamu. Naši dodavatelé mohou například sledovat vaši činnost při procházení naší stránky pomocí souborů cookie, aby vám při procházení stránky nebo používání sociálních médií ukázali reklamy na základě vašich zájmů. Naši dodavatelé budou v některých případech s námi také sdílet informace o vaší aktivitě při procházení stránky pro účely analýzy. Společnost CBRE spoléhá na váš souhlas s takovým zpracováním vašich osobních údajů. Další informace o souborech cookie, včetně způsobu, jak poskytnout nebo odvolat váš souhlas, naleznete v zásadách používaní souborů cookie níže.

   Poskytovatelé služeb:

   Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které jednají jako naši autorizovaní poskytovatelé a poskytují služby našim jménem, a to včetně následujících kategorií poskytovatelů služeb:

   • poskytovatelé služeb infrastruktury a IT, včetně poskytovatelů služeb cloudu,

   • marketingové, reklamní a komunikační agentury,

   • externí auditoři a poradci,

   • zprostředkovatelé analytických služeb pro soubory cookie,

   • on-line inzerenti,

   • poskytovatelé internetových testování/analytických služeb.

   Každý poskytovatel služeb musí souhlasit se zavedením a udržováním přiměřených bezpečnostních procesů a postupů, které odpovídají povaze vašich údajů a slouží k jejich ochraně před neoprávněným přístupem, zničením, využitím, úpravami nebo poskytnutím. Vzhledem k celosvětové působnosti naší společnosti můžeme vaše údaje předávat do zemí nebo jurisdikcí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako země vašeho pobytu . Dojde-li k takovému předání údajů, naše společnost, případně její prodejci za účelem ochrany vašich údajů zajistí řádná bezpečnostní opatření vyžadovaná platnými právními předpisy. Další informace související s předáváním údajů do zahraničí a vašimi osobními údaji naleznete níže.

   Pokud vaše osobní údaje sdílíme pro naše oprávněné zájmy, můžete k tomuto sdílení vznést námitky. Berte však prosím na vědomí, že pokud máte námitky proti sdílení svých osobních údajů pro oprávněné zájmy společnosti CBRE, může to ovlivnit služby, které vám poskytujeme. Další informace o vašich právech jsou uvedeny níže.

   Subjekty přidružené na základě právního vztahu:

   V případě fúze společnosti CBRE nebo převodu jejích aktiv, stránky nebo obchodních aktivit může ze strany společnosti CBRE dojít k poskytnutí nebo předání vašich osobních údajů v souvislosti s takovou transakcí. V případě takového předání údajů vás společnost CBRE informuje e-mailem nebo vyvěšením výrazného oznámení na naší stránce po dobu 30 dnů od jakékoliv takové změny ve vlastnické struktuře společnosti CBRE, v jejímž důsledku dojde ke změnám při správě vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme za účelem poskytování či nabízení služeb vaší osobě poskytovat i subjektům ke společnosti CBRE přidruženým.

   Poskytnutí údajů vyžadované právními předpisy:

   Vaše osobní údaje rovněž poskytneme, jestliže to vyžadují právní předpisy, například na základě nařízení soudu, obsílky nebo jiné zákonné povinnosti a zákonných požadavků veřejných úřadů, a to včetně případů, kdy se jedná o splnění požadavků úřadů národní bezpečnosti či policejních orgánů nebo ve zvláštních případech, kdy máme důvod se domnívat, že poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro identifikaci osoby, která potenciálně (ať již úmyslně či neúmyslně) poškozuje práva či majetek naší společnosti nebo do nich zasahuje, případně pro její kontaktování nebo podání žaloby proti ní.

  6. Přenos údajů do zahraničí

   Zpracování údajů v USA a jiných zemí na základě registrace na této stránce

   CBRE je společnost s globální působností. Ze země, kde jsme vaše osobní údaje původně získali, je můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, včetně Spojených států a jiných zemí, v nichž mohou platit méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než v zemi, v níž jste údaje poskytli, a v těchto zemích mohou být vaše osobní údaje i uchovávány a zpracovávány.

   V případě předání vašich údajů ze země, v níž byly původně získány, do jiných zemí zajistíme jejich ochranu způsobem uvedeným v těchto zásadách, případně jiným způsobem, o němž budete informováni v okamžiku získání údajů (např. v rámci konkrétního oznámení o ochraně soukromí k danému programu), a při takovém předání údajů budeme dodržovat veškeré platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

   Pokud se nacházíte v jiné jurisdikci, než je jurisdikce USA, je předávání osobních údajů nezbytné k poskytnutí požadovaných informací nebo k provedení jakékoli požadované služby. V rozsahu povoleném zákonem představuje poskytnutí vašich osobních informací také váš souhlas s přeshraničním převodem.

   Pokud jde o převody z Evropského hospodářského prostoru do Spojených států a jiných jurisdikcí, které nejsou členy EHP:

   • americké subjekty přidružené ke společnosti CBRE byly certifikovány v rámci dohod Privacy Shield uzavřených mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA a

   • společnost CBRE vypracovala standardní smluvní doložky pro EU, které se vztahují na osobní údaje shromážděné v Evropském hospodářském prostoru a předané společnosti CBRE do Spojených států a jiných zemí.

   V případě, že to umožňuje rozhodné právo, můžete požádat o další informace o zárukách, které jsme zavedli k ochraně přenosu vašich dat mimo EHP, a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

   Certifikace v rámci dohod Privacy Shield:

   Společnost CBRE se řídí právním rámcem dohod Privacy Shield uzavřených mezi EU a USA a mezi Švýcarském a USA, jak stanoví americké Ministerstvo obchodu s ohledem na osobní údaje shromážděné subjekty přidruženými ke společnosti CBRE nebo jejími firemními klienty se sídlem v Evropském hospodářském prostoru a/nebo ve Velké Británii a/nebo ve Švýcarsku a předané společnosti CBRE, Inc. a k ní přidruženým subjektům, které mají sídlo v USA a jejichž jediným vlastníkem je společnost CBRE. Mezi tyto subjekty patří společnosti CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (zaměstnanci z Portorika), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC a Trammell Crow Company LLC, které sídlí ve Spojených státech (dále jenom „ Americké subjekty společnosti CBRE “). Tyto zásady doplňují oznámení o ochraně osobních údajů případně poskytnuté klientům nebo jejich kontaktním osobám. Pro účely Ministerstva obchodu USA společnost CBRE prokázala, že dodržuje zásady ochrany soukromí Privacy Shield týkající se oznámení, volby, dohledatelnosti následného předávání, bezpečnosti, integrity a účelového omezení dat, přístupu, řešení, vymahatelnosti a právní odpovědnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi podmínkami těchto zásad a zásad ochrany soukromí Privacy Shield budou určující zásady ochrany soukromí Privacy Shield. Další informace o programu Privacy Shield a náš certifikát naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/ . Společnost CBRE podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocím Federální obchodní komise, neboť se týkají dodržování požadavků programu Privacy Shield.

   Zveřejnění a odpovědnost za přenos:

   Společnost CBRE je povinna zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky veřejných úřadů, včetně plnění národních bezpečnostních předpisů nebo požadavků na vymáhání práva. CBRE, jak je uvedeno výše v oddíle Třetí strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje , poskytuje osobní údaje třetím stranám. Společnost CBRE zůstává podle zásad Privacy Shields odpovědná tehdy, pokud třetí strana zpracovává takové osobní údaje způsobem, který není v rozporu se Zásadami, pokud ovšem neprokážeme, že nejsme odpovědní za událost, která by způsobila škody.

   Nezávislé řešení stížností podaných v rámci programu Privacy Shield:

   V souladu se zásadami dohod Privacy Shield uzavřených mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA se společnost CBRE zavázala řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo využívání vašich osobních údajů. Osoby pobývající v EU, Velké Británii nebo Švýcarsku, které mají dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad v rámci programu Privacy Shield, by se v první řadě měli obrátit na společnost CBRE na adrese: [email protected] .

   Společnost CBRE se dále zavázala předávat nevyřešené stížnosti ohledně programu Privacy Shield společnosti JAMS, která je poskytovatelem alternativních mediačních služeb a sídlí ve Spojených státech. Jestliže se vám z naší strany nedostane včasného potvrzení přijetí vaší stížnosti, případně ji nevyřešíme k vaší spokojenosti, obraťte se prosím na webové stránky https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield , kde naleznete další informace nebo můžete podat stížnost. Služeb společnosti JAMS můžete využít bezplatně. V případě stížností týkajících se dodržování programu Privacy Shield, které společnost JAMS nevyřeší, můžete za určitých podmínek vyvolat závaznou arbitráž. Další informace o závazné arbitráži naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  7. Bezpečnost

   Společnost CBRE usiluje o zajištění ochrany vašich osobních údajů a voleb, které učiníte, pokud jde o jejich zamýšlené využití. K ochraně přenosů citlivých osobních údajů, jako je číslo kreditní karty, používáme technologii Secure Sockets Layer neboli SSL. Vaše osobní údaje ukládáme na zabezpečeném serveru a k ochraně osobních údajů získaných neoprávněným přístupem, zničením, využitím, úpravami nebo poskytnutím.

   Přestože s ohledem na vaše osobní údaje získané z této stránky nebo na ní uložené přijmeme (a zavážeme poskytovatele v postavení třetích stran, aby přijali) přiměřená bezpečnostní opatření, kvůli otevřenosti internetu nejsme schopni zaručit, že vaše osobní údaje uložené na našich serverech nebo zaslané uživateli či uživatelem nebudou vystaveny neoprávněnému přístupu, a zříkáme se veškeré právní odpovědnosti v souvislosti s jakoukoliv krádeží nebo ztrátou údajů nebo sdělení, neoprávněným přístupem k nim a jejich poškozením nebo sledováním. Používáním této stránky vyjadřujete své porozumění těmto rizikům a svůj souhlas s jejich přijetím .

  8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

   Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, uchováme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účel, pro který byly tyto informace shromážděny, a v rozsahu povoleném platnými zákony. Podnikáme kroky k tomu, abychom zajistili, že když již nebudeme vaše osobní údaje potřebovat, odstraníme ji z našich systémů a záznamů a/nebo je anonymizujeme, aby je již nebylo možné použít k identifikaci (pokud není nutné tyto údaje uchovávat v souladu s právními nebo regulačními povinnostmi, kterým podléváme).

  9. Vaše práva na ochranu osobních údajů

   Marketingová komunikace:

   Při registraci na této stránce vás můžeme požádat, abyste si zvolili, zda chcete dostávat naše e-mailová a jiná elektronická sdělení, jako jsou nabídky, novinky, zprávy a další reklamní sdělení. Svůj souhlas nebo odběr takových sdělení můžete kdykoliv zrušit. V takovém případě se na nás můžete obrátit způsobem popsaným níže.

   Navíc, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, máte právo vznést proti takovému zpracování námitky. Berte však prosím na vědomí, že tam, vaše namítání proti tomuto druhu zpracování může ovlivnit naši schopnost provádět úkoly uvedené v těchto zásadách.

   Můžete nás kontaktovat:

   a) telefonicky , na čísle +1 877 227 3330, nebo faxem , na čísle +1 212 618 7085,

   b) podle pokynů k odhlášení nebo zrušení odběru obsažených v každém marketingovém e-mailu od nás,

   c) e-mailem na adrese [email protected] spolu s přiloženou kopií e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove“ (odebrat).

   • Nacházíte-li se v  Evropě, na Středním východě nebo v Africe , můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected] spolu s přiloženou kopií e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove“ (odebrat).

   • Nacházíte-li se v  Asii nebo Tichomoří , můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected] spolu s přiloženou kopií e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove“ (odebrat)

   d) poštou : CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, k rukám: Global Director, Data Privacy (globální ředitel pro ochranu údajů)

   Vaše volba nepřijímat od nás propagační a marketingovou korespondenci nám nezabrání: (i) v zasílání e-mailové či jiné korespondence v souvislosti s vaším současným nebo bývalým vztahem s naší společností a (ii) v přístupu k vašim osobním údajům a nahlížení do nich ze strany naší společnosti a jejích zaměstnanců, dodavatelů, zprostředkovatelů a jiných zástupců v průběhu provádění údržby a vylepšování této stránky.

   Žádost o přístup k vašim osobním údajům a ostatní práva:

   Podle platného práva můžete také požádat o kontrolu, přístup, opravu, odstranění, poslání vašich údajů nebo právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních údajů, a právo podat stížnost dozorčímu orgánu. Vaše práva můžete uplatnit pomocí požadavku na portálu pro práva subjektu dat společnosti CBRE nebo odesláním požadavku na adresu [email protected] .

   Nezávislé řešení stížností podaných v rámci programu Privacy Shield:

   Informace o nezávislém řešení stížností podaných v rámci programu Privacy Shield naleznete výše.

  10. Změny těchto zásad

   Jsme rychle se vyvíjející, globální podnik. Tyto zásady budeme nadále porovnávat s novými technologiemi a službami, obchodními zvyklostmi a potřebami našich klientů a podle potřeby je budeme aktualizovat. V případě jakýchkoliv podstatných změn v těchto zásadách změny uvedeme i tady, a pokud budou změny významné, poskytneme vám výraznější upozornění (včetně, pro některé služby, upozornění na změny zásad e-mailem).

  11. Inspe ktor ochrany údajů

   V souladu s místními zákony jsme jmenovaly inspektory na ochranu dat (dále jenom „DPOs“, data protection officer) pro naše dceřiné společnosti v Německu. DPO jsme jmenovali také ve Francii. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásad nebo postupů v oblasti osobních dat, můžete kontaktovat příslušného DPO pomocí následujících kontaktních údajů:

   CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH a CBRE Capital poradci GmbH

   [email protected]

   CBRE Global Investors Germany GmbH

   [email protected]

   CBRE GWS Industrial Services GmbH

   CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Francie

   [email protected]

 2. Zásady používání souborů cookie – automatické shromažďování údajů

  Procházením naší stránky vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

  Co je soubor cookie:

  Soubor cookie je malý textový soubor obsahující informace o vašem pohybu na internetové stránce, který daná internetová stránka ukládá ve vašem osobním počítači, telefonu nebo jakémkoliv jiném zařízení. Soubory cookie usnadňují procházení stránek a zvyšují jejich uživatelskou přívětivost. Soubor cookie obsahuje název serveru, z něhož pochází, jeho platnost a hodnotu – obvykle se jedná o náhodně vygenerované unikátní číslo. Soubory cookies neumožní přístup k vašemu počítači ani jej nepoškozují.

  1. Způsoby použití souborů cookie z naší strany

   Jak soubory cookie používáme:

   Používáme soubory cookie relace prohlížeče, což jsou dočasné soubory cookie, které jsou vymazány z paměti vašeho zařízení ve chvíli, kdy zavřete internetový prohlížeč nebo vypnete počítač, a trvalé soubory cookie, které jsou ve vašem zařízení uloženy do své expirace, pokud je dříve nevymažete. Soubory cookie v prohlížeči jsou uspořádány do tří kategorií, které můžete spravovat prostřednictvím našeho správce předvoleb souborů cookie:

   • Požadované soubory cookie : Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro základní fungování těchto stránek – abychom vás identifikovali jako legitimního uživatele, abychom se ujistili, že se nikdo jiný k vašemu účtu současně nepřihlásí z jiného počítače, a abychom vám mohli poskytovat lepší služby na základě vašeho nastavení při registraci. Tyto soubory cookie vám také umožňují vybrat si preferované soubory cookie.

   • Funkční soubory cookie : Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat vaše používání stránek pro vyhodnocení a zlepšení našeho výkonu. Mohou být také použity k poskytování lepší zákaznické zkušenosti na tomto webu. Poskytují nám například informace o tom, jak se naše stránky používají, a pomáhají nám tak s propagačními akcemi nebo průzkumy, které poskytujeme.

   • Reklamní soubory cookie : Tyto soubory cookie mohou být použity ke sdílení dat s inzerenty tak, aby se vám zobrazovaly relevantnější reklamy, které vám umožní sdílet určité stránky se sociálními sítěmi nebo vám umožní zveřejňovat komentáře na našich stránkách.

   Soubory cookie neslouží k ukládání citlivých údajů:

   Soubory cookies, které používáme, neslouží k ukládání citlivých osobních údajů, jako je vaše adresa, heslo nebo údaje z kreditní karty.

  2. Sledování výkonnosti

   Soubory cookie stejně jako sledovací technologie využíváme i v rámci některých reklamních e-mailů, které odesíláme našim odběratelům, nebo reklam na naši stránku. Tato zařízení pro sledování výkonnosti nám pomáhají zjistit, zda příjemce e-mailu dokončil příslušný krok, jako je například využití bezplatné zkušební nabídky. Jedná se o neidentifikovatelné osobní údaje shromažďované na agregované úrovni. V některých případech ke sledování aktivit na naší stránce využíváme poskytovatele služeb v postavení třetích stran. Tyto třetí strany mohou k usnadnění takového sledování používat dočasné soubory cookie a/nebo technologii web beacon, ale sledování údajů neprobíhá způsobem, v jehož důsledky by se z nich staly identifikovatelné osobní údaje. Soubory cookie mohou využívat i třetí strany, jejichž produkty nebo služby jsou dostupné na naší stránce. Doporučujeme, abyste si pročetli jejich zásady ochrany soukromí a získali informace o jejich souborech cookie a dalších postupech v oblasti ochrany soukromí.

   Pokud byste chtěli více informací o souborech cookie třetích stran na našich webových stránkách a více informací o vaší volbě, aby vaše informace nebyly používány třetími stranami, kontaktujte nás na adrese [email protected].

  3. Správa předvoleb souborů cookie

   Správce předvoleb souborů cookie:

   Náš správce předvoleb vám umožňuje omezit používání jiných než požadovaných souborů cookie. Pokud používáte správce předvoleb na mobilním zařízení, zpracujeme identifikátor reklamy vašeho zařízení. Když se obrátíte na našeho správce předvoleb, budou trvalé soubory cookie nastaveny na reklamních sítích uvedených v našem správci předvoleb tak, aby vyhovovaly vašim preferencím, pokud se rozhodnete nedostávat zájmově orientovanou reklamu. Pokud vymažete soubory cookie prohlížeče, odstraní se všechny soubory cookie, včetně souborů cookie pro odhlášení nastavených společností. Chcete-li obnovit předvolby, budete muset znovu otevřít nástroj pro odhlášení. Náš soubor cookie zná pouze poslední sadu předvoleb a neodráží aktuální stav souborů cookie ve vašem prohlížeči.

   Nesledovat:

   V současné době nereagujeme na signály „Nesledovat“ z vašeho prohlížeče. Naše používání sledovacích technologií může být místo toho kontrolováno prostřednictvím našeho správce předvoleb souborů cookie.

   Zamezení používání souborů cookie na této stránce:

   Pokud nám chcete zcela zabránit v používání souborů cookie na vašem zařízení, před příchodem na tuto stránku je nejprve nutné zakázat používání souborů cookie ve vašem prohlížeči a následně odstranit soubory cookie, které jsou uložené ve vašem prohlížeči a souvisejí s touto stránkou.

   Zákaz a prevence dalšího používání souborů cookie:

   Soubory cookie z této stránky můžete kdykoliv omezit, zablokovat nebo odstranit změnou konfigurace svého prohlížeče. Pokyny, které vysvětlují, jak to můžete udělat, a další informace o souborech cookie naleznete na adrese: https://www.allaboutcookies.org/ . Byť se nastavení a konfigurace u každého prohlížeče liší, nastavení souborů cookie můžete obvykle upravit i v nabídkách „nastavení“ nebo „nástroje.“ Další informace naleznete v nabídce „nápovědy“ svého prohlížeče.

 3. Kontaktujte nás

  Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy v souvislosti s těmito zásadami, případně dotazy nebo obtíže související s používáním této stránky nebo si přejete vyloučit své osobní údaje pro účely přímého marketingu, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. V souladu se standardními obchodními postupy naší společnosti uchováváme veškerou komunikaci od návštěvníků naší stránky, což nám umožňuje poskytovat lepší služby každému z vás.

  Můžete se na nás obrátit e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, k rukám: Global Director, Data Privacy (globální ředitel pro ochranu údajů).

  Návštěvníci z Evropy, Středního východu a Afriky:

  Nacházíte-li se v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené království, k rukám: EMEA Director, Data Privacy (ředitel pro ochranu údajů v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA)).

  Návštěvníci z Asie a Tichomoří:

  Nacházíte-li se v Asii nebo Tichomoří, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, k rukám: APAC Director, Data Privacy (ředitel pro ochranu údajů v regionu Asie a Tichomoří (APAC)).