Datum účinnosti: 10. ledna 2006
Revize: 4. března 2019

Globální zásady ochrany soukromí na internetu a používání souborů cookie

Čtěte prosím pozorně.

Společnost CBRE Group, Inc. a její pobočky (společně dále jen „společnost CBRE,” „my,” „nás” nebo „naše”) si jsou vědomy důležitosti ochrany vašeho soukromí. Účelem našich globálních zásad ochrany soukromí na internetu a používání souborů cookie je pomoci vám porozumět způsobu, kterým shromažďujeme, používáme a zabezpečujeme vaše osobní údaje a provedené volby při přijímání informovaných rozhodnutí během používání našich globálních veřejných internetových stránek (společně dále jen „tato stránka”). V dokumentu dále popisujeme způsob, kterým nás můžete v souvislosti s našimi postupy v oblasti ochrany soukromí kontaktovat.

A - Globální zásady ochrany soukromí na internetu

1 - Vyjádření vašeho souhlasu používáním této stránky

Tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu popisují způsoby shromažďování, využívání a poskytování některých osobních údajů získaných prostřednictvím této stránky ze strany společnosti CBRE. Vezměte prosím na vědomí, že používáním této stránky vyjadřujete své porozumění podmínkám těchto globálních zásad ochrany soukromí na internetu a svůj souhlas s nimi. Tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu se začleňují do Podmínek používání, kterým používání této stránky z vaší strany obecně podléhá, a tvoří tak jejich součást.

Tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu budou průběžně revidovány s ohledem na nové technologie, obchodní postupy a potřeby našich klientů. S rozvojem a diverzifikací našich produktů a služeb může docházet k přepracování těchto globálních zásad ochrany soukromí na internetu. Vyhrazujeme si právo provést v těchto globálních zásadách ochrany soukromí na internetu změny či úpravy, případně doplnit nebo odstranit jejich části, a to kdykoliv a dle svého uvážení. Návštěvníkům této stránky doporučujeme, aby si tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu čas od času pročetli, čímž zajistí, že jim neuniknou pravidelné aktualizace. Veškeré změny v těchto globálních zásadách ochrany soukromí na internetu se budeme snažit zveřejnit dříve, než se stanou účinnými. V případě jakýchkoliv zásadních změn v těchto globálních zásadách ochrany soukromí na internetu vás budeme informovat zde, prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšením oznámení na domovské stránce naší společnosti.

Další používání naší stránky po oznámení změn v těchto podmínkách budeme považovat za vyjádření vašeho souhlasu s danými změnami.

2 - Druhy shromažďovaných údajů

Tato stránka nabízí několik možností (včetně odkazů na jiné internetové stránky společnosti CBRE), jejichž prostřednictvím nám můžete odeslat osobní a jiné údaje. Druhy osobních údajů, které můžeme získávat nebo jež se nám případně rozhodnete poskytnout, zahrnují:

 • Kontaktní údaje (jako je jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo)
 • Vaše profesní údaje (jako je pracovní zařazení, oddělení a název organizace)
 • Údaje o účtu
 • Podrobnosti předplatného
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Údaje o platebním účtu
 • Vámi poskytnutý obsah (jako jsou údaje o dosaženém vzdělání či praxi, komentáře nebo odpovědi na dotazy)
 • Specifický identifikátor mobilního zařízení
 • Geografické údaje
 • Údaje o způsobu používání našich internetových stránek z vaší strany. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

 

3 - Způsoby využívání vašich údajů

Komunikace s vámi – nabídky a služby o něž jste projevili zájem:

Při návštěvě této stránky nebo uzavření obchodu jejím prostřednictvím může být vyžadována registrace, případně poskytnutí vašich osobních údajů nebo údajů o účtu. Údaje, které nám poskytnete, můžeme využít, abychom vás kontaktovali v souvislosti s nabídkami nebo službami, o něž jste projevili zájem. Podáte-li žádost o zaměstnání ve společnosti CBRE, případně vstoupíte do smluvně obchodního vztahu s ní, má společnost CBRE legitimní obchodní zájem na využívání osobních údajů, které od vás získá. V případech, kdy potřebujeme váš souhlas, budeme respektovat vaše přání, jestliže nám sdělíte (prostřednictvím našeho postupu zrušení odběru popsaného níže), že si nepřejete, abychom vás na základě těchto údajů dále kontaktovali.

Komunikace s vámi – e-maily s novinkami a marketingové účely:

Abychom zajistili informovanost našich uživatelů, pokud jde o poslední novinky, produkty a služby, můžeme na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při registraci na naší stránce nebo v žádosti o poskytnutí údajů z naší strany, v souladu s platnými právními předpisy odesílat e-maily a marketingová sdělení. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech odesíláme marketingová sdělení propagující kromě našich vlastních i produkty a služby třetích stran (například našich obchodních partnerů). Pokud jste se přihlásili do kteréhokoliv z našich e-mailových seznamů, případně k odběru našich emailů s novinkami nebo jiných reklamních nabídek a později se rozhodnete, že o takové e-maily s novinkami nebo reklamní e-maily od nás již nemáte zájem, můžete odběr těchto sdělení zrušit. Příslušné pokyny uvádíme v každém e-mailu, který vám odešleme (případně můžete využít postupu zrušení odběru popsaného níže).

Jiné způsoby využití:

Vaše osobní údaje, které získáme, můžeme využít i k následujícím účelům:

 • Vytvoření a správa jakýchkoliv vašich účtů u naší společnosti a odpovědi na vaše dotazy
 • Zhodnocení vašeho zájmu o zaměstnání a kontaktování vaší osoby v souvislosti s potenciálním zaměstnáním ve společnosti CBRE
 • Provozování, hodnocení a rozvoj našich obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb, správy našich komunikačních prostředků, zjišťování účinnosti inzerce a její optimalizace, analýzy produktů, služeb, internetových stránek, mobilních aplikací a jakýchkoliv jiných digitálních aktiv a zajišťování funkčnosti našich internetových stránek, mobilních aplikací a jakýchkoliv jiných digitálních aktiv)
 • Anonymizování osobních údajů a příprava a zajišťování agregovaných přehledů dat obsahujících anonymizované údaje
 • Vymáhání plnění našich či jiných zákonných práv
 • Dle případných požadavků platných právních předpisů a nařízení nebo na základě žádosti podané v rámci jakéhokoliv soudního procesu či státním úřadem, do jehož skutečné nebo nárokované působnosti společnost CBRE spadá

Údaje můžeme využívat i jinými způsoby a v takových případech bude v okamžiku získání informací uvedeno konkrétní upozornění.

4 - Vaše údaje poskytované třetími stranami

Odkazy třetích stran:

Během používání naší stránky můžete kliknout na některé odkazy nebo reklamy, které vám umožní provést nákup produktů nebo využít služeb poskytovaných našimi partnery. Někteří z těchto partnerů nám mohou poskytnout jistou část údajů, které jim poskytnete. Kliknutím na odkaz nebo reklamu na naší stránce vyjadřujete svůj souhlas, čímž nám umožníte získat a využívat jakékoliv údaje (s výjimkou údajů z kreditní karty), které případně poskytnete našim partnerům, a to za stejných smluvních podmínek, jež se vztahují na údaje, které poskytnete přímo naší společnosti. Naše společnost však nenese odpovědnost za jakékoliv jiné internetové stránky, jejich zásady ochrany soukromí ani za způsoby, jimiž nakládají s údaji svých uživatelů. Důrazně doporučujeme, abyste si jejich zásady ochrany soukromí pročetli a zjistili jste, jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládají.

Používání třetími stranami:

Své údaje můžete poskytnout i na jiných internetových stránkách nebo jiným subjektům, jako jsou stránky nebo subjekty, které vytvářejí profesionální marketingové seznamy, a to za účelem využití speciálních a reklamních nabídek subjektů k nim přidružených. Tyto internetové stránky nebo subjekty mohou souhlasit se sdílením vašich údajů s naší společností. Zda a v jakém rozsahu nám kterákoliv třetí strana poskytne vaše údaje, záleží na smlouvě uzavřené mezi naší společností a takovou třetí stranou a na jejích příslušných zásadách ochrany soukromí. Společnost CBRE nenese právní ani jinou odpovědnost v případech, kdy partner nebo jiná internetová stránka nebo subjekt shromažďují, využívají nebo poskytují jakékoliv vaše údaje v rozporu se svými vlastními zásadami ochrany soukromí nebo platnými právními předpisy.

Marketingová data:

Naše společnost může provádět nákupy marketingových dat od třetích stran, doplňovat je do svých stávajících databází, a zlepšovat tak naši cílenou inzerci za účelem poskytování relevantních nabídek, které by vás dle našeho úsudku mohly zajímat. Tato marketingová data můžeme rovněž připojit k ztotožnitelným osobním údajům, které nám poskytnete.

5 - Námi sdílené osobní údaje

Prodejci: 

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat společnostem jednajícím v postavení našich autorizovaných zástupců v oblasti poskytování služeb (např. služeb zákazníkům/podpory) vaší osobě. Všechny takové subjekty se zavazují využívat vaše údaje jen pro takové konkrétní účely. Každý prodejce musí souhlasit se zavedením a udržováním přiměřených bezpečnostních procesů a postupů, které odpovídají povaze vašich údajů a slouží k jejich ochraně před neoprávněným přístupem, zničením, využitím, úpravami nebo poskytnutím. Vzhledem k celosvětové působnosti naší společnosti můžeme vaše údaje předávat do zemí nebo jurisdikcí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako země vašeho pobytu. Dojde-li k takovému předání údajů, naše společnost, případně její prodejci za účelem ochrany vašich údajů zajistí řádná bezpečnostní opatření vyžadovaná platnými právními předpisy. Další informace související s předáváním údajů do zahraničí a vašimi osobními údaji naleznete níže.

Subjekty přidružené na základě právního vztahu:

V případě fúze společnosti CBRE nebo převodu jejích aktiv, stránky nebo obchodních aktivit může ze strany společnosti CBRE dojít k poskytnutí nebo předání vašich osobních údajů v souvislosti s takovou transakcí. V případě takového předání údajů vás společnost CBRE informuje e-mailem nebo vyvěšením výrazného oznámení na naší stránce po dobu 30 dnů od jakékoliv takové změny ve vlastnické struktuře společnosti CBRE, v jejímž důsledku dojde ke změnám při správě vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme za účelem poskytování či nabízení služeb vaší osobě poskytovat i subjektům ke společnosti CBRE přidruženým.

Poskytnutí údajů vyžadované právními předpisy: 

Vaše osobní údaje rovněž poskytneme, jestliže to vyžadují právní předpisy, například na základě nařízení soudu, obsílky nebo jiné zákonné povinnosti a zákonných požadavků veřejných úřadů, a to včetně případů, kdy se jedná o splnění požadavků úřadů národní bezpečnosti či policejních orgánů nebo ve zvláštních případech, kdy máme důvod se domnívat, že poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro identifikaci osoby, která potenciálně (ať již úmyslně či neúmyslně) poškozuje práva či majetek naší společnosti nebo do nich zasahuje, případně pro její kontaktování nebo podání žaloby proti ní.

Úpadek: 

Dále prosím vezměte na vědomí, že za určitých okolností mohou poskytnutí nebo předání vašich osobních údajů třetím stranám schválit některé soudní dvory, jako například Konkurzní soudy USA, a to i bez vašeho souhlasu.

6 - Přenos údajů do zahraničí

Souhlas se zpracováním údajů v USA a jiných zemích na základě registrace na této stránce

CBRE je společnost s globální působností. Ze země, kde jsme vaše osobní údaje původně získali, je můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, včetně Spojených států a jiných zemí, v nichž mohou platit méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než v zemi, v níž jste údaje poskytli, a v těchto zemích mohou být vaše osobní údaje i uchovávány a zpracovávány. Poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete své plné porozumění a jednoznačně souhlasíte s předáváním a zpracováním takových osobních údajů ve Spojených státech a jiných zemích či oblastech.

V případě předání vašich údajů ze země, v níž byly původně získány do jiných zemí, zajistíme jejich ochranu způsobem uvedeným v těchto globálních zásadách ochrany soukromí na internetu a používání souborů cookie, případně jiným způsobem, o němž budete informováni v okamžiku získání údajů (např. v rámci konkrétního oznámení o ochraně soukromí k danému programu), a při takovém předání údajů budeme dodržovat veškeré platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Americké subjekty přidružené ke společnosti CBRE byly certifikovány v rámci dohod Privacy Shield uzavřených mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA. Společnost CBRE vypracovala standardní smluvní doložky pro EU, které se vztahují na osobní údaje shromážděné v Evropském hospodářském prostoru a předané společnosti CBRE do Spojených států a jiných zemí.

Jestliže s tímto způsobem předávání nebo využívání svých osobních údajů nesouhlasíte, zdržte se prosím registrace na této stránce a jejího používání.

Certifikace v rámci dohod Privacy Shield: 

Společnost CBRE se řídí právním rámcem dohod Privacy Shield uzavřených mezi EU a USA a mezi Švýcarském a USA, jak stanoví americké Ministerstvo obchodu s ohledem na osobní údaje shromážděné subjekty přidruženými ke společnosti CBRE nebo jejími firemními klienty se sídlem v Evropském hospodářském prostoru a/nebo ve Švýcarsku a předané společnosti CBRE, Inc. a k ní přidruženým subjektům, které mají sídlo v USA a jejichž 100 % vlastníkem je společnost CBRE. Mezi tyto subjekty patří společnosti CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (zaměstnanci z Portorika), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC a CBRE Technical Services, LLC, které sídlí ve Spojených státech („americké subjekty společnosti CBRE”).Tyto globální zásady ochrany soukromí na internetu doplňují oznámení o ochraně osobních údajů případně poskytnuté klientům nebo jejich kontaktním osobám. Pro potřeby Ministerstva obchodu USA společnost CBRE prokázala, že dodržuje zásady ochrany soukromí Privacy Shield týkající se oznámení, volby, dohledatelnosti následného předávání, bezpečnosti, integrity a účelového omezení dat, přístupu, řešení, vymahatelnosti a právní odpovědnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi podmínkami těchto globálních zásad ochrany soukromí na internetu a zásad ochrany soukromí Privacy Shield budou určující zásady ochrany soukromí Privacy Shield. Další informace o programu Privacy Shield a náš certifikát naleznete na adrese www.privacyshield.gov.Společnost CBRE podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocím Federální obchodní komise, neboť se týkají dodržování požadavků programu Privacy Shield.

Nezávislé řešení stížností podaných v rámci programu Privacy Shield

V souladu se zásadami dohod Privacy Shield uzavřených mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA se společnost CBRE zavázala řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo využívání vašich osobních údajů. Osoby pobývající v EU, které mají dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad v rámci programu Privacy Shield, by se v první řadě měli obrátit na společnost CBRE na adrese: [email protected].

Společnost CBRE se dále zavázala předávat nevyřešené stížnosti ohledně programu Privacy Shield společnosti JAMS, která je poskytovatelem alternativních mediačních služeb a sídlí ve Spojených státech. Jestliže se vám z naší strany nedostane včasného potvrzení přijetí vaší stížnosti, případně ji nevyřešíme k vaší spokojenosti, obraťte se prosím na adresu www.jamsadr.com, kde naleznete další informace nebo můžete podat stížnost. Služeb společnosti JAMS můžete využít bezplatně. V případě stížností týkajících se dodržování programu Privacy Shield, které společnost JAMS nevyřeší, můžete za určitých podmínek vyvolat závaznou arbitráž. Další informace o závazné arbitráži naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

7 - Bezpečnost

Společnost CBRE usiluje o zajištění ochrany vašich osobních údajů a voleb, které učiníte, pokud jde o jejich zamýšlené využití. K ochraně přenosů citlivých osobních údajů, jako je číslo kreditní karty, používáme technologii Secure Sockets Layer neboli SSL. Ukládáme vaše osobní údaje na zabezpečeném serveru, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněnými přístupy, zničením, zneužitím, úpravami nebo poskytnutím osobních údajů třetím stranám.

Přestože s ohledem na vaše osobní údaje získané z této stránky nebo na ní uložené přijmeme (a zavážeme poskytovatele v postavení třetích stran, aby přijali) přiměřená bezpečnostní opatření, kvůli otevřenosti internetu nejsme schopni zaručit, že vaše osobní údaje uložené na našich serverech nebo zaslané uživateli či uživatelem nebudou vystaveny neoprávněnému přístupu, a zříkáme se veškeré právní odpovědnosti v souvislosti s jakoukoliv krádeží nebo ztrátou údajů nebo sdělení, neoprávněným přístupem k nim
a jejich poškozením nebo sledováním. Používáním této stránky vyjadřujete své porozumění těmto rizikům a svůj souhlas s jejich přijetím.

8 - Vaše práva

Marketingová komunikace:

Při registraci na této stránce vás můžeme požádat, abyste si zvolili, zda chcete dostávat naše e-mailová
a jiná elektronická sdělení, jako jsou nabídky, novinky, zprávy a další reklamní sdělení. Svůj souhlas nebo odběr takových sdělení můžete kdykoliv zrušit. V takovém případě se na nás můžete obrátit způsobem popsaným níže. Tuto stránku dále vylepšujeme přidáním stránky s nastavením bezpečnosti, která vám umožní kontrolu nad sděleními, které od nás chcete dostávat.

Můžete nás kontaktovat:(a) telefonicky na čísle +1 877 227 3330; (b) faxem na čísle +1 212 6187085; (c) podle pokynů k zrušení odběru uvedených v textu jakéhokoliv našeho marketingového e-mailu; (d) zasláním e-mailu na adresu [email protected] včetně kopie e-mailu, který jste obdrželi, přičemž v předmětu svého e-mailu uvedete slovo „Remove” (odebrat) nebo (e) poštou na adrese CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, k rukám: Global Director, Data Privacy (globální ředitel pro ochranu údajů).

Nacházíte-li se v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected], k němu přiložte kopii e-mailu, který jste obdrželi,
a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove” (odebrat).

Nacházíte-li se v Asii nebo Tichomoří, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected], k němu přiložte kopii e-mailu, který jste obdrželi, a v předmětu svého e-mailu uveďte slovo „Remove” (odebrat).

Zvolíte-li možnost nedostávat naše e-maily s novinkami nebo reklamní a marketingovou korespondenci, nezabráníte tím:(i) v zasílání e-mailové či jiné korespondence v souvislosti s vaším současným nebo bývalým vztahem s naší společností a (ii) v přístupu k vašim osobním údajům a nahlížení do nich ze strany naší společnosti a jejích zaměstnanců, dodavatelů, zprostředkovatelů a jiných zástupců v průběhu provádění údržby a vylepšování této stránky.

Podání stížnosti v souvislosti se sděleními přímého marketingu nebo odhlášení jejich odběru:

Máte možnost zrušit odběr našich sdělení přímého marketingu nebo v souvislosti s nimi podat stížnost, případně požádat o opravu svých osobních údajů shromážděných touto stránkou nebo podat námitku proti jejich zpracování z naší strany, a to zasláním písemné žádosti na adresu (a) [email protected], (b) [email protected], nacházíte-li se v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, nebo (c) [email protected], nacházíte-li se v Asii nebo Tichomoří.

Žádost o přístup k vašim osobním údajům a ostatní práva:

Dále můžete požádat o kontrolu svých osobních údajů zpracovávaných z naší strany, přístup k nim a jejich opravu, odstranění či převod, případně podat námitku proti jejich zpracování, a to zasláním žádosti prostřednictvím nebo na adresu [email protected].Pokyny společnosti CBRE k podání žádosti subjektu údajů v rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou k dispozici na . 

Nezávislé řešení stížností podaných v rámci programu Privacy Shield:
Informace o nezávislém řešení stížností podaných v rámci programu Privacy Shield naleznete výše.

B - Zásady používání souborů cookie - automatické shromažďování údajů:
Procházením naší stránky vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.


Co je soubor cook
ie: Soubor cookie je malý textový soubor obsahující informace o vašem pohybu na internetové stránce, který daná internetová stránka ukládá ve vašem osobním počítači, telefonu nebo jakémkoliv jiném zařízení. Soubory cookie usnadňují procházení stránek a zvyšují jejich uživatelskou přívětivost. Soubor cookie obsahuje název serveru, z něhož pochází, jeho platnost a hodnotu – obvykle se jedná o náhodně vygenerované unikátní číslo. Soubory cookie neumožní přístup k vašemu počítači ani jej nepoškozují.

1 - Způsoby použití souborů cookie z naší strany
Jak soubory cookie používáme:

Používáme soubory cookie relací prohlížeče (což jsou dočasné soubory cookie, které jsou vymazány z paměti zařízení při zavření internetového prohlížeče nebo vypnutí počítače) a trvalé soubory cookie (které jsou uloženy v zařízení, dokud nevyprší jejich platnost, pokud je před tímto termínem neodstraníte). Soubory cookie prohlížeče na naší stránce
dělíme do tří kategorií, které můžete spravovat prostřednictvím našeho Správce předvoleb souborů cookie:

 • Požadované soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby umožnily fungování základních funkcí této stránky (jako je například vaše identifikace jako platného uživatele, která zaručí, že se do vašeho účtu nemůže současně přihlásit nikdo jiný z jiného počítače) a aby vám umožnily využívat služby co nejlépe s ohledem na předvolby vaší registrace. Tyto soubory cookie také umožňují výběr předvoleb souborů cookie.
 • Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat vaše používání stránky a vyhodnocovat a vylepšovat náš výkon. Mohou být také použity k vytvoření lepšího prostředí pro zákazníky na této stránce. Poskytují nám například informace o způsobu používání naší stránky a pomáhají nám usnadnit veškeré propagační akce a průzkumy.
 • Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie mohou být použity ke sdílení údajů s inzerenty, aby pro vás byly zobrazované reklamy relevantnější, abyste mohli určité stránky sdílet se sociálními sítěmi nebo abyste mohli na naši stránku vkládat komentáře. 


Soubory cookie neslouží k ukládání citlivých údajů:
Soubory cookie, které používáme, neslouží k ukládání citlivých osobních údajů, jako je vaše adresa, heslo nebo údaje z kreditní karty.

2 - Sledování výkonnosti

Soubory cookie stejně jako sledovací technologie využíváme i v rámci některých reklamních e-mailů, které odesíláme našim odběratelům, nebo reklam na naši stránku. Tato zařízení pro sledování výkonnosti nám pomáhají zjistit, zda příjemce e-mailu dokončil příslušný krok, jako je například využití bezplatné zkušební nabídky. Jedná se o neidentifikovatelné osobní údaje shromažďované na agregované úrovni. V některých případech ke sledování aktivit na naší stránce využíváme poskytovatele služeb v postavení třetích stran. Tyto třetí strany mohou k usnadnění takového sledování používat dočasné soubory cookie a/nebo technologii web beacon, ale sledování údajů neprobíhá způsobem, jehož důsledkem by se z nich staly identifikovatelné osobní údaje. Soubory cookie mohou využívat i třetí strany, jejichž produkty nebo služby jsou dostupné na naší stránce. Doporučujeme, abyste si pročetli jejich zásady ochrany soukromí a získali informace o jejich souborech cookie a dalších postupech v oblasti ochrany soukromí.

Chcete-li získat více informací o souborech cookie třetích stran na naší stránce a zjistit více o vaší volbě nesdílet vaše údaje s třetími stranami, kontaktujte nás na adrese [email protected].

3 - Správa předvoleb souborů cookie

Náš správce předvoleb umožňuje omezit používání jiných souborů cookie, než jsou požadované soubory cookie. Pokud našeho Správce předvoleb použijete v mobilním zařízení, budeme zpracovávat reklamní identifikátor vašeho zařízení. Když použijete našeho Správce předvoleb, budou soubory cookie relací reklamních sítí uvedených v našem Správci předvoleb nastaveny tak, aby dodržovaly vaše předvolby, pokud se rozhodnete nepřijímat reklamy podle vašich zájmů. Pokud vymažete soubory cookie prohlížeče, budou odebrány všechny soubory cookie včetně souborů cookie opt-out nastavených společnostmi. Chcete-li předvolby obnovit, musíte znovu použít nástroj pro opt-out. Náš soubor cookie zná pouze vaši poslední sadu předvoleb a neodráží aktuální stav souborů cookie v prohlížeči.

Zamezení používání souborů cookie na této stránce: Pokud nám chcete zcela zabránit v používání souborů cookie na vašem zařízení, před příchodem na tuto stránku je nejprve nutné zakázat používání souborů cookie ve vašem prohlížeči a následně odstranit soubory cookie, které jsou uložené ve vašem prohlížeči a souvisejí s touto stránkou.

Zákaz a prevence dalšího používání souborů cookie: Soubory cookie z této stránky můžete kdykoliv omezit, zablokovat nebo odstranit změnou konfigurace svého prohlížeče. Pokyny, které vysvětlují, jak to můžete udělat, a další informace o souborech cookie naleznete na adrese: www.allaboutcookies.org.
Byť se nastavení a konfigurace u každého prohlížeče liší, nastavení souborů cookie můžete obvykle upravit i v nabídkách „nastavení” nebo „nástroje”. Další informace naleznete v nabídce „nápovědy” svého prohlížeče.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy v souvislosti s těmito globálními zásadami ochrany soukromí na internetu, případně dotazy nebo obtíže související s používáním této stránky nebo si přejete vyloučit své osobní údaje pro účely přímého marketingu, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. V souladu se standardními obchodními postupy naší společnosti uchováváme veškerou komunikaci od návštěvníků naší stránky, což nám umožňuje poskytovat lepší služby každému z vás.

Můžete se na nás obrátit e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, k rukám: Global Director, Data Privacy (globální ředitel pro ochranu údajů).

Návštěvníci z Evropy, Středního východu a Afriky:

Nacházíte-li se v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese St. Martin’s Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené království, k rukám: EMEA Director, Data Privacy (ředitel pro ochranu údajů v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA)).

Návštěvníci z Asie a Tichomoří:

Nacházíte-li se v Asii nebo Tichomoří, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, k rukám: APAC Director, Data Privacy (ředitel pro ochranu údajů v regionu Asie a Tichomoří (APAC)).