června 20, 2019

> Dvě kancelářské budovy, které CBRE spravuje, patří do realitního portfolia REICO investiční společnosti České spořitelny. S Janem Lovětínským, Head of Reico Asset Management – Commercial, jsme hovořili o jeho spokojenosti se službami, které CBRE poskytuje a vůbec o tom, jak se s námi spolupracuje.<br>
</p>
Co vás napadne, když se řekne CBRE?<br>
<span style=City Tower a Qubix. Dvě kancelářské budovy, které CBRE spravuje, patří do realitního portfolia REICO investiční společnosti České spořitelny. S Janem Lovětínským, Head of Reico Asset Management – Commercial, jsme hovořili o jeho spokojenosti se službami, které CBRE poskytuje a vůbec o tom, jak se s námi spolupracuje.

Co vás napadne, když se řekne CBRE?

Významný mezinárodní poskytovatel realitních služeb, rozsáhlá a robustní organizace s velmi silným Office Agency týmem a obecně vzato výrazná značka.

Proč jste se rozhodli pracovat se CBRE?

Spolupráci jsme zahájili nejprve na Slovensku na základě velmi dobré prezentace následované skvělými výsledky. Z tohoto důvodu jsme na spolupráci navázali v České republice na naší vlajkové budově. Důvodem byla opět velmi přesvědčivá a silná prezentace, kterou následují vyhovující výsledky. A znovu bych rád zmínil velmi silný aspekt Office Agency.

Jak se nám dařilo? Přidali jsme hodnotu vašemu byznysu? A jak?

Ano, rozhodně šlo o skvěle odvedenou práci. Největší přidanou hodnotou na vaší straně je pro nás intenzivní spolupráce mezi leasing managerem a oddělením building consultancy. V neposlední řadě značně oceňujeme to, že se tým pronájmu o vše postará.

Máte pocit, že existují rozdíly mezi CBRE a naší konkurencí? Jak se podle vás odlišujeme?

To je poměrně obtížná otázka, protože přirozeně existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi i různými segmenty. Domnívám se, že by to vyžadovalo delší diskuzi, ve kterém bychom každý bod probrali individuálně. Celkově bych ale řekl, že dodáváte asi standardní balík služeb.

Které aspekty našich služeb byste chtěl, aby se vylepšily?

Momentálně nekladu žádné nároky na zlepšení.

Které nové služby nebo nástroje byste uvítal?

Opět musím říct, že je nám víceméně poskytováno vše, co vyžadujeme. Snad jen více dat o trhu, na které bychom se mohli spolehnout, a jejich prezentace na pravidelné bázi, to bychom určitě uvítali. 

Spolupracovali byste se CBRE znovu nebo doporučili byste nás ostatním? Proč nebo proč ne?

Ano, určitě se CBRE znovu navážeme spolupráci a obecně můžeme spolupráci se CBRE vřele doporučit.

City Tower_350x229         Qubix_350x233
City Tower a Qubix