května 18, 2022

Cítíte se dobře ve své práci? Pohodu a produktivitu na pracovišti ovlivňuje spousta faktorů. Zásadní roli hraje osvětlení, teplota, poloha kanceláře, ale i přísun čistého vzduchu a denního světla. Chcete se ujistit, že děláte maximum pro spokojenost svých zaměstnanců a kolegů? Přečtěte si, na co byste měli brát zřetel.


 

Flikr

 

Flikr (problikávání) je jev, při kterém lidský mozek nedokáže vyfiltrovat frekvenci kmitání světla žárovky. Tato nestálost vizuálního vnímání je vyvolána světelnými popudy, jejichž jas nebo spektrální křivka se v čase mění. Některé LED žárovky flikr neprodukují vůbec, jiné ve vysokých frekvencích, které mozek nijak nevyhodnocuje – ty jsou neškodné. Flikr může u člověka vyvolat bolesti hlavy, závratě, malátnost a ale i epilepsii.

$name

(Zdroj: Shutterstock)

 

CRI

 

CRI (Color Rendering Index) je index podání barev, který vzniká osvětlením z nějakého zdroje a zpravidla se liší s barevným vjemem, který by vznikl ve světle slunce. Tento parametr světelných zdrojů (zářivek, žárovek) udává přesnost, s jakou s jakou světlo z určitého zdroje zachová barvy povrchů, na které dopadá. CRI se hodnotí na stupnici od 0 do 100 a jeho referenčním bodem je sluneční světlo. Čím vyšší hodnota CRI je, tím věrohodnější barvy povrchů zachovává zdroj světla zachovává.

 

UGR

 

UGR (Unified Glare Rating) je numerickým ukazatelem toho, jaké množství světla svítidla vyzařují. Hodnota UGR se pohybuje na stupnici od 10 do 30, přičemž nižší čísla znamenají menší odlesky a vypočítává se pomocí vzorce. Systém UGR zjednodušuje rozhodování mezi volbou žárovek, které mohou nepříznivě ovlivnit pohodu a produktivitu na pracovišti.

$name

(Zdroj: AdobeStock)

 

Cirkadiánní osvětlení

 

Cirkadiánní osvětlení se řídí podle chodů našich biologických hodin – cirkadiánních rytmů. 


Výhodami cirkadiánního osvětlení jsou kvalitnější spánek, větší množství energie díky simulaci denního světla a v neposlední řadě příznivé účinky na cirkadiánní rytmus, metabolismus a další fyziologické procesy.

PPD a PMV

 

PPD a PMV jsou indexy, které měří úrovně pohody prostředí a přináší komplexní posouzení teplotních faktorů na pracovišti. PMV predikuje průměrné hodnocení teploty skupinou lidí a PPD představuje kvantitativní předpověď počtu lidí, kterým dané klima v místnosti nevyhovuje.

 

 

Pevné částice

 

Pevným částicím se říká i prachové částice a jsou to malé částice pevného skupenství, které jsou rozptýleny ve vzduchu. Množství prachových částic ve vzduchu se liší podle ročního období a jejich zdrojem může být jednak zdroj přírodní a jednak zdroj antropogenní (způsobený člověkem). Přírodním zdrojem je například sopečná činnost. Pevné částice vypouštíme do atmosféry například při spalování fosilních paliv, při dopravě a jejich velké procento v ovzduší momentálně patří mezi hlavní problémy v ČR, jelikož jejich zvýšená koncentrace může způsobovat značné zdravotní problémy.

 

$name

(Zdroj: Shutterstock)

 

Těkavé organické látky

 

Těkavé organické látky neboli VOC (Volatile Organic Compounds) jsou všudypřítomné chemické látky ve formě sloučenin, které ovlivňují lidské zdraví, vegetaci, ovzduší a celkové klima. Tyto organické sloučeniny za přítomnosti slunečního záření reagují s oxidy dusíku a za běžných podmínek se snadno vypařují a přecházejí do plynného skupenství.

 

Problémem těkavých organických látek je jejich podíl na vzniku látek, které mohou člověku škodit. Jejich účinek může způsobit bolest hlavy, nevolnost, ztrátu koordinace, podráždění nosu, očí a hrdla nebo i otravu. Působení těkavých organických látek poškozuje i ozonovou vrstvu, která chrání planetu před ultrafialovým zářením. VOC se vyznačují výrazným přírodním nebo umělým aroma. V přírodě je známe jako terpeny – mentol, kafr, vonné látky v koření apod. a mezi uměle vyrobené patří např. toluen, aceton formaldehyd, benzen apod.

 

Potřebujete poradit v oblasti udržitelnosti a zdravého vnitřního prostředí budov? Kontaktujte nás. Společně se zasadíme o zdravé a produktivní pracovní prostory.