června 15, 2022

Implementace nových technologií a inovací ve stavebním průmyslu se projeví na energetické úspornosti budov, na redukci odpadů, šetrnosti objektů k životnímu prostředí a na jejich snadné údržbě. Projektujete stavbu, plánujete rekonstrukci nebo pronájem nemovitosti? Toto jsou trendy, které hýbou stavebním průmyslem!


 

Fotovoltaika

 

Fotovoltaika neboli sluneční elektrárna je technické zařízení, pomocí kterého můžeme přeměňovat energie ze slunečního záření na energii elektrickou. Výhodou fotovoltaiky je čerpání energie z obnovitelných zdrojů, možnost úspory finančních prostředků za elektřinu a její distribuci a nezávislost na dodavatelích energie. Při fotovoltaickém procesu se využívá fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů.

 

Elektřinu ze sluneční energie lze získávat přímo i nepřímo. Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v látce působením světla uvolňují elektrony, zatímco nepřímá přeměna je založena na získání tepla.

lidé na stavbě

(Zdroj: AdobeStock)

 

CLT

 

CLT (cross laminated timber) je křížem lepené dřevo vyrobené z masivního řeziva, které se skládá z tří až sedmi lepených, lamelových desek. CLT panel je nazývaný také jako KHL desky a využívá se ve stavebnictví zejména pro stavbu rodinných domů, kancelářských budov a moderních dřevostaveb. Výhodou tohoto materiálu je především jeho nízká hmotnost, vysoká statická únosnost a pevnost.

Tato technologie je pětkrát lepším izolantem než beton a majitelům staveb tak umožní i úspory při vytápění budov.

$name

(Zdroj: Shutterstock)

 

Recyklovaný beton

 

Recyklovaný beton je stavebním materiálem, který má podobné vlastnosti jako obyčejný beton, ale jeho výhodou je možnost jeho recyklace a opětovného použití u nových staveb. Tato nová technologie díky nano příměsi místo přírodního kameniva využívá stavební suť. V současné době ve světě vzniká obrovské množství stavebních a demoličních odpadů. Výhodou recyklovaného betonu je značná redukce tohoto odpadu a možnost oddálení hrozícího nedostatku stavebních materiálů.

 

Tuto inovaci začala jako vůbec první na světě využívat společnost Skanska.

$name
(Zdroj: AdobeStock)