července 22, 2022

Věděli jste, že mimo spotřebičů mají dnes své „energetické štítky“ i budovy? Stavby jsou klasifikovány dle energetické náročnosti a dalších environmentálních a sociálních kritérií. Různé certifikace hodnotí a značí, zda budova splňuje určitý standard a novodobé požadavky. Pokud vám tyto zkratky nic neříkají nebo si nejste jisti, jaký je mezi nimi rozdíl, je tento článek právě pro vás!


 

LEED

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je nejpopulárnější certifikací environmentálně šetrných a udržitelných budov. Toto globálně uznávané certifikační schéma pochází ze Spojených států a hodnotí budovu při jejím vzniku nebo při pozdějším provozu.

 

LEED standard je momentálně nejrychleji rostoucím v počtu certifikací a zohledňuje nejen energetickou náročnost, ale i další environmentální (dopad na okolí, spotřeba vody a energie, použité materiály) a sociální (kvalita vnitřního prostředí, uživatelské kvality nutné pro efektivní práci) kritéria.

Certifikace rozlišuje:

  • LEED Building Design and Construction – hodnotí budovu při jejím vzniku a je určen pro případy, kdy je k pronájmu určeno méně než 50 % plochy
  • LEED Interior Design and Constructions – využíváno pro vnitřní prostory v budově a zohledňuje vybavení nájemních prostor
  • LEED Building Operations and Maintenance – certifikace existujících budov během provozu

budova Visionary

Mezi objekty s certifikátem LEED v Praze patří budova City Green Court, Qubix, Parkview, Visionary, Kavčí Hory Office Park či celý administrativní komplex River City Prague.

 

BREEAM

 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je nejstarším a nejrozšířenějším standardem certifikace v oblasti udržitelných a energeticky úsporných budov, který klasifikuje specifikace budovy včetně jejího designu, konstrukce a způsobu užívání. Certifikát BREEAM posuzuje budovy zejména podle jejich energetické účinnosti, ale i dalších hodnot dle vlivu na životní prostředí: management, zdraví a vnitřní prostředí, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využití půdy a ekologie, znečištění a inovace.

 

Certifikace rozlišuje:

  • BREEAM New Construction – hodnocení nových budov
  • BREEAM Refurbishment and Fit-out – hodnotí významné rekonstrukce
  • BREEAM In-Use – certifikace existujících budov, u kterých lze hodnotit celý objekt, ale i pouze část či kombinaci prostor v provozní fázi budov


moderní budova 

(Zdroj: AdobeStock)

 

Certifikát BREEAM mají v Praze například kancelářské budovy Gemini, Panorama Business Center, Jungmannova Plaza nebo The Park. Z průmyslových budov se certifikací BREEAM mohou pyšnit Panattoni Park Cheb, CTPark Prague North nebo Prologis Park Prague Airport. Z českých obchodních center certifikaci získaly centra Westfield Chodov nebo Centrum Černý Most.

 

WELL

 

Certifikace WELL (Well Building Standard) mimo minimalizace dopadů budov na životní prostředí řeší i dopad budov na člověka. Toto osvědčení je nástrojem, který hodnotí parametry vnitřního prostředí nových i stávajících budov a jeho dopadu na člověka. Důležitý je zde interiér a na koncept aktivního pracovního prostředí, které má vliv nejen na zdraví a pohodu uživatelů budovy, ale i na jejich produktivitu. Zásadní roli pro uživatelský komfort a zdraví mají například přírodní materiály, dostatečný přísun čerstvého vzduchu, kvalita pitné vody, dostatek denního světla, podpora aktivního životního stylu či dostupnost čerstvých a zdravých potravin. Důraz je kladen také na emocionální a psychické zdraví zaměstnanců.

 

Velmi přísná kritéria splňují kancelářské budovy Parkview nebo Visionary.

 

budova Parkview

 

Fitwel

 

Certifikace Fitwel patří mezi systémy hodnocení ekologických budov. Fitwel je alternativou certifikace WELL a zaměřuje se rovněž na zdraví a pohodu obyvatel budovy a její okolní komunity. Program hodnotí vnitřní prostředí budovy a jeho dopad na člověka. Lidské zdraví a spokojenost se klasifikuje v rámci 7 oblastí: podpora bezpečnosti, zvýšení fyzické aktivity, snížení nemocnosti a práceneschopnosti, společenská podpora pro zranitelné skupiny obyvatelstva, vyvolání pocitu blaha, podpora zdraví komunity a poskytnutí zdravé stravy.

 

shutterstock_683333503 

(Zdroj: Shutterstock)

 

WELL Health Safety Rating

 

WELL Health Safety Rating je certifikát hodnotící zdravé a bezpečné prostředí. Požadavky hodnocení WELL Health Safety Rating stanovuje mezinárodní organizace WELL Building Institute a patří mezi ně například protokoly pro preventivní údržbu, angažovanost investorů nebo plány pro nouzové situace. Úkolem této certifikace je podpora vlastníků a provozovatelů budov v přijímání nezbytných kroků k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti jejich uživatelů. WELL Health Safety Rating je návodem na přípravu vnitřních prostor a na návrat do firemního pracovního prostředí v době po pandemii. Hlavním cílem tohoto osvědčení je připravit společnosti na případné nouzové situace tak, aby byly schopny rychle a efektivně své prostory opětovně otevřít.

 

GRESB

 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) je nástroj, který slouží k poskytování environmentálních, sociálních a správních dat (ESG) o jejich portfoliích pro investory. GRESB byl založen v roce 2009 kvůli absenci nástrojů pro měření dopadu aktivit ESG na portfolia nemovitostí. Tato data se dále využívají k řízení rizik při investicích do nemovitostí.

 

Rádi byste získali certifikaci pro svou budovu, ale nevíte, jak na to? Kontaktujte naše experty, kteří vás provedou celým procesem.