března 31, 2021

Udržitelnost je dnes ve stavebnictví a architektuře velkým tématem. Šetrnost budov k životnímu prostředí se proto hodnotí nejrůznějšími certifikacemi. K nim patří i označení BREEAM, které ukazuje, že není zelená budova jako zelená budova.


 

Přes 590 tisíc udělených certifikátů v 89 zemích světa. Taková bilance se pojí s certifikací BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), která má své kořeny ve Velké Británii. Právě tady v roce 1921 vznikla výzkumná organizace Building Research Establishment (BRE), vůbec první skupina na světě, která začala systematicky zkoumat budovy.

Platforma BRE se tehdy začala zajímat o to, jak stavby nakládají s vytápěním, větráním či materiály. S druhou světovou válkou přišel například zájem o beton, který vydrží explozi, nebo o co nejefektivnější renovace zničených budov.

S certifikací zelených staveb, která se používá dodnes, pak BRE přišla v roce 1990 – v té době se zaměřovala hlavně na udržitelný design kanceláří, později přidala i rezidenční projekty a obchody. Na průmyslové budovy se soustředí od roku 1993.

 

První představení konceptu BREEAM z roku 1990.

 

BREEAM dnes vychází z evropských norem a posuzuje deset různých kategorií, které zkoumají ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost. Hodnotí například využití půdy, znečištění, které budova produkuje, denní světlo v objektu či použité inovace. V každé oblasti můžete získat určitý počet bodů, podle kterých se pak hodnotí celková úroveň objektu, od dostatečné až po mimořádnou – skoro jako ve škole.

Mimo to BREEAM zohledňuje také to, jestli jde o novostavbu, rekonstrukci, nebo stávající provoz. Podle toho můžete usilovat o certifikaci BREEAM International New Construction, BREEAM International Non-Domestic Refurbishment a BREEAM In-Use International.

Skvělé zprávy pro zaměstnance, špatné pro konkurenci

Autoři konceptu tvrdí, že budovu s certifikací BREEAM můžete pronajmout či prodat až o 30 % dráž, a slibují také velkou návratnost investice, která se většinou pohybuje mezi 300 tisíci a třemi miliony korun. Výhodou certifikace je rovněž garance atraktivního a zdravého pracovního prostředí, které bude stimulovat produktivitu zaměstnanců. A mimo to se společnosti můžou těšit na lepší korporátní image, konkurenční výhodu i nižší provozní náklady budovy.

Pokud stojíte o to, aby vaše budova prospěla s co nejlepším výsledkem, vyplatí se oslovit koordinátora certifikace ještě před projektováním a realizací. Ten vám pomůže s tím, aby se do plánů mohla zahrnout například požadovaná energetická náročnost či tepelné ztráty objektu. Vsadit ale můžete i na vlastní know-how a objekt si nechat certifikovat až po dokončení – v takovém případě jeho vlastnosti posoudí licencovaní odborníci certifikace BREEAM.

Investovat do certifikace BREEAM se vyplatí nejen vlastníkům již zelených budov, ale také majitelům, kteří se na zelenou cestu teprve dávají. Metodika BREEAM je totiž vhodná také pro existující budovy a umožňuje holistické hodnocení mnoha aspektů vybavení a provozu nemovitosti. Kritéria hodnocení se zároveň konstantně aktualizují a vyvíjejí spolu s dostupnými inovacemi a materiály, takže vždy dostáváte nejaktuálnější přehled o zelenosti vaší budovy.

S tím, jaké hodnocení může získat právě vaše budova, kde jsou její silné a slabé stránky vám pomůže náš konzultant pro udržitelnost Ondřej Víša pomocí Quick Scanu.

 

Jak získat certifikaci BREEAM?

  1. Rozhodněte se, o jaký typ výstavby se jedná a jaký druh certifikace byste rádi získali.
  2. Oslovte licencovaného a kvalifikovaného odborníka, takzvaného BREEAM Assessora, aby vám poradil, jak dosáhnout požadovaného standardu.
  3. Registrujte svůj projekt k posouzení skrze svého BREEAM Assessora.
  4. Vytvořte pilotní posouzení spolu se svým BREEAM Assessorem, a to na základě jeho tipů a zkušeností.
  5. Postupně předávejte všechny potřebné informace a stavební dokumentace svému BREEAM Assessorovi.
  6. Váš BREEAM Assessor bude informace průběžně vyhodnocovat a zkoumat, jestli vyhovují požadovanému standardu.
  7. Poté BREEAM Assessor předá všechny potřebné dokumenty komisi, která rozhodne o udělení certifikace.
  8. Získejte svou BREEAM certifikaci a dejte svůj úspěch na odiv plakátem nebo bannerem, který dostanete k dispozici.

 

 

Případová studie: Gemini, Praha

V České republice vede, co se počtu certifikací týče, schéma In-use následované New construction zejména v sektorech kanceláře, průmysl a maloobchod. Pro schéma In-use je charakteristická nutnost kompletní recertifikace každé tři roky, která kontinuálně mapuje stav nemovitostí, a dává tak investorům a vlastníkům přehled o tom, v jakých oblastech budovy vynikají a kde je naopak nutné investovat.

Příkladem může být kancelářská budova Gemini v Praze, která využívá metodiky BREEAM In-use již od roku 2012, a to jako jedna z prvních v ČR. Z přehledu hodnocení za dobu certifikace je jasně patrné, jak dalekou cestu budova Gemini ušla. Oproti výsledkům z roku 2012 se hodnocení zlepšilo o několik desítek procent až na úroveň Excellent.

Takto skvělých výsledků bylo dosaženo především díky strategickému plánování, kontinuálnímu zvyšování energetické účinnosti, ale také prostřednictvím implementace interních směrnic. Jde o ukázkový případ dlouhodobého a strategického přístupu k udržitelnosti, který zároveň přispívá ke spokojenosti nájemců.

 

 

Případová studie: Bloomberg London

Mediální společnost Bloomberg v Londýně ukazuje, jak může vypadat budova, která myslí na pohodlí zaměstnanců i životní prostředí. Mezi britskou centrální bankou Bank of England a katedrálou svatého Pavla vytvořil architektonický ateliér Foster + Partners nový objekt, který nabízí přes 102 tisíc metrů čtverečních užitné plochy a je určen pro 6 700 zaměstnanců.

Součástí projektu jsou tři veřejně přístupná náměstí, na dvou z nich najdete umělecká díla, která si Bloomberg nechal udělat na zakázku. Bronzové pláty na fasádě se otevírají a zavírají podle toho, jaké je zrovna počasí, a přirozeně tak budovu ochlazují nebo oteplují. Toalety se tu zase splachují dešťovou vodou odváděnou ze střechy a takzvanou šedou vodou, tedy splaškovou odpadní vodou, která vzniká například při mytí rukou nebo odtéká z praček.

Kanceláře jsou rovněž vybaveny chytrými senzory, které dokážou identifikovat počet lidí v jednotlivých místnostech, a podle toho regulovat proudění vzduchu. Díky tomu se roční emise CO2 sníží až o 300 metrických tun. To je však jen zlomek inovativních řešení, která v evropské centrále Bloombergu najdete. Není proto divu, že objekt v hodnocení BREEAM dosáhl na 98,5 %.