Když se řekne udržitelná kancelář, většina lidí si vybaví recyklaci odpadu. Na co je ale ještě důležité dávat pozor, a co byste neměli zanedbat při výběru vaší nové kanceláře.


Energetická náročnost


Jeden z největších environmentálních dopadů,
které vaše kancelář má, je bezesporu její spotřeba energií. V lepší orientaci vám pomůže Průkaz energetické náročnosti, který hodnotí budovy podobně jako štítek u spotřebičů. Áčko je nejúspornější a Géčko pak nejméně hospodárná.

Standardem už jsou také environmentální certifikace BREEAM a LEED, které začínají být pro některé větší společnosti již podmínkou. Tyto dvě nejpoužívanější certifikace hodnotí nejen energetickou náročnost, ale i další environmentální a sociální kritéria. „Za šetrnou budovu mohou společnosti považovat v případě BREEAMu hodnocení alespoň Very Good, u LEEDu pak úroveň Gold a vyšší,“ říká Jiří Stránský, Head of Sustainability CBRE.

Návaznost na infrastrukturu


Lokalita
je další ze zásadních faktorů, které mají dopad na uhlíkovou stopu vaší organizace.Pokud jsou vaši zaměstnanci odkázáni na dopravu osobními automobily, projeví se to zásadně na vaší uhlíkové stopě. Pokud nemáte možnost volby objektu s dobrým napojením na veřejnou infrastrukturu, zvažte možnosti svozů, carsharingu nebo carpoolingu,“ doplňuje Jiří Stránský.

Dále je důležitá podpora aktivní dopravy do práce. Zaměstnanci ocení dobře vybavenou kolárnu s patřičným zázemím (šatna se sprchou) nebo možnost si kolo nebo koloběžku půjčit v blízkém okolí.

$name
(Zdroj: Adobe Stock)

Flexibilní návrh kanceláří


I v prostoru samotných kanceláří a jejich uspořádání je skryto mnoho příležitostí k úsporám a udržitelnějšímu přístupu. Nejmarkantnější může být zavedení sdílených pracovních míst spolu s možností vzdálené práce. I když se nejedná o nutně propojené principy, vzájemně si rozumí a skvěle se doplňují. Výsledkem může být výrazně menší množství potřebných pracovních míst v kanceláři a současně pestřejší paleta prostor pro různé typy práce.

Při správném nastavení hybridního modelu lze ve většině případů ušetřit i 40% podlahové plochy v porováním s tradičními kancelářemi.


„Našim klientům jsme při zavedení hybridního způsobu práce pomohli ušetřit nemalé náklady. Ušetřená plocha znamená snížení spotřeby energií, menší množství materiálu pro vestavbu a v konečném důsledku i nižší plocha na “hlavu” a tedy snížení emisí spojených s výstavbou,“
říká Filip Muška, Workplace Strategie Lead

Se vzdálenou prací je spojeno i méně dojíždění – vždyť pokud zaměstnanci pracují v průměru 2 dny za týden z domu, sníží se jejich uhlíková stopa spojená s dojížděním o 40 %! Za zmínku stojí i schopnost sdílených prostor lépe odolávat změnám ve struktuře firmy: v případě růstu, či přeskupení týmů není třeba řešit stavební úpravy. Prostor a jeho uživatelé jsou ve vzájemné rovnováze.

Monitoring spotřeb


Základem pro úsporná opatření je dostupnost kvalitních dat. Ačkoliv to zní jednoduše, údaje o spotřebách nemusí být tak snadné získat. Pomocí moderních zařízení můžete sledovat svou spotřebu v reálném čase, a to i na úrovni podružných měřidel.


Monitoring spotřeb může společnostem pomoci identifikovat největší žrouty energie nebo objevit úniky vody, které by jinak odhalily až při vyúčtování. Na úspory má také velký vliv chování samotných uživatelů,“
říká Ondřej Víša, Senior Sustainability Consultant CBRE

Například i jeden stupeň na termostatu navíc může mít značný dopad na celkovou spotřebu. Díky datům můžete snadno zaměstnancům ukázat jejich dopad na spotřebu a budovat v nich dobré návyky, které mohou následně replikovat i u sebe doma.

$name
(Zdroj: Shutterstock)

Green lease – společně se to lépe táhne


Pokud jste nájemcem kancelářských prostor, jsou vaše možnosti v rámci úsporných opatření omezenější. Z toho důvodu jsou důležité tzv. green lease neboli zelené dodatky v nájemních smlouvách. Jejich podstatou je definovat společné cíle nájemce a majitele s cílem vylepšit environmentální aspekty budovy.

Přesné znění zelených dodatků není pevně dané a je tak na obou stranách, aby nalezly řešení, která bude hodnotné pro všechny zúčastněné. Může jít například o projekty, které mají za cíl snížit energetickou náročnost budovy jako je výměna zářivkového osvětlení za LED, pořízení účinnějšího zdroje tepla a chladu nebo zateplení fasády. Náklady pak mohou obě strany splácet z dosažených úspor.

Chtěli byste se zaměřit na udržitelnost na vašem pracovišti, ale nevíte, kde začít? Ozvěte se našim specialistům, kteří vás celým procesem provedou.