dubna 30, 2021

Analyzovat svět současných inovací a nejmodernějších technologií není snadným úkolem. Ještě složitější je zhodnotit tento stav výhledově tak, aby bylo možné určit další vývoj logistických systémů. My v CBRE jsme se tohoto úkolu nezalekli. Budoucnost logistiky vidíme v jasných obrysech. Dala by se shrnout do jediného slova - automatizace.

 

Lidská síla vs. roboti

Personální náklady tvoří významnou položku celkových logistických nákladů. I proto se neustále hledají způsoby, jak je minimalizovat. Kvalifikovaná lidská práce je samozřejmě v každé úspěšné společnosti nanejvýš ceněná. Tam, kde je to možné, však ale lidskou sílu nahrazují roboti. Tlak na automatizaci logistických procesů vychází nejenom z ceny lidské práce, ale také z nedostatku lidských zdrojů. Automatizace jde přitom ruku v ruce s vývojem nových technologií, které jí dávají konkrétní podobu. Jde například o autonomní vozidla, která by v nejbližší budoucnosti měla nahradit nákladní automobily s řidiči.

Vozidla bez řidičů mají velký potenciál

V České republice nenítento trend natolik patrný, avšak po celém světě se již technologie autonomní nákladní dopravy testují ve velkém. Samoobslužným vozidlům je přisuzován obrovský potenciál, zejména pro běžné a rutinní operace. Přestože byla až do nedávna nákladní doprava závislá na lidské síle, řidiče velmi brzy mohou nahradit roboti. Dle průzkumu Eyefortransport (EET) dojde v následujících devíti letech ke snížení počtu nákladních vozů s řidiči dokonce téměř o 60 % (Zdroj: EyefortransportReports. Supply Chain Hot Trends Q1 & Q2 2016).

Jejich práci by měla převzít autonomní vozidla. Tím dojde ke zrychlení dopravy a současně i ke snížení nákladů na distribuci. Úspora nákladů v oblasti lidských zdrojů umožní investovat do inovativních technologií. Automatizace tak ještě posílí efektivní způsoby řízení zásobování a skladových procesů. Pochopitelně se také změní vzhled samotných skladů.

Vzestup vertikálních skladů

Pokud půjde o automatizovaná vozidla, budou se jim muset přizpůsobit sklady, logistické budovy i dodací místa. Nutností budou nabíjecí stanice pro autonomní vozidla nebo prostor pro automatické manévrování těchto vozidel. Sklady budou vybaveny vyspělou IT strukturou a softwarem, bez kterého by automatizace a robotizace nebyla možná. Na druhé straně se sníží požadavky na dostupnost denního světla nebo nezbytná výška skladovacího prostoru. S tím souvisí i trend vertikálního logistického řešení.

Vertikální sklady a logistické systémy odpovídají modernímu technologickému vývoji a automatizaci logistických procesů. Umožňují využití obtížně dostupných míst, optimalizují náklady na prostor. Příznivě ovlivňují také náklady na dopravu a skladování zboží, pochopitelně snižují i mzdové náklady. Zefektivňují veškeré operační skladové úkony i podpůrné skladové činnosti.

S využitím moderních technologií roste cena nemovitosti vertikálního automatizovaného skladu. Obecně se proto dá očekávat, že se s automatizací změní velikost a lokalita skladů.

Blíže objasňuje Jan Hřivnacký, Head of Industrial Leasing společnosti CBRE:
„Předpokládám, že nižší náklady na dopravu povedou k dalšímu rozvoji a vzniku nových velkokapacitních skladů. Vzhledem k automatizaci by velikost skladů měla ještě růst, očekávám také lokalizaci skladů převážně na okrajích měst a v odlehlých, neobydlených lokalitách.“

3D tisk

3D tisk je progresivní technologií, která nachází využití v nejrůznějších odvětvích. Ani logistika není výjimkou. Rozmach 3D tisku, možností, kvality a dostupnosti 3D tiskáren zřejmě povede ke snížení počtu velkých výrobních hal. Některé výrobky zpracovatelského průmyslu by se totiž mohly vyrábět, resp. tisknout přímo v „last-mile delivery“ objektech. To by vedlo k dalšímu zvýšení poptávky po automatizovaných logistických procesech, dopravních systémech a autonomních vozidlech.

Druhý život budov. Podívejte se, jak ožilo šest českých brownfieldů

Druhý život budov. Podívejte se, jak ožilo šest českých brownfieldů

Miliardovou investici do Panattoni Parku Prague Airport II přináší společnost ViaPharma

Miliardovou investici do Panattoni Parku Prague Airport II přináší společnost ViaPharma