ZASEDAČKA ROKU
Zasedací místnost je nedílnou součástí všech firemních prostor. Konají se zde důležitá setkání, řeší strategické plány, podepisují klíčové dohody. Hodnotíme tedy originalitu a nápaditost takové místnosti.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZENEJATRAKTIVNĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Jsou vaši zaměstnanci spokojeni a kanceláře jsou jedním z hlavních důvodů? Tato kategorie hodnotí kanceláře právě z pohledu zaměstnanců. Pochlubte se, jak si zaměstnanci práci ve vašich kancelářích užívají.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE
KANCELÁŘ JAKO DNA FIRMY
Kategorie Kancelář jako DNA firmy hodnotí, jak se činnost oboru společnosti či značka promítá do vzhledu kanceláří. Jde nám o to, aby se DNA firmy promítlo do interiéru či firemní kultury.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZEMALÁ KANCELÁŘ
Tato kategorie dává šanci menším společnostem do 50 zaměstnanců a max. velikosti 500 m2. Hodnotíme atraktivitu interiérů, a zdali působí příjemně jako celek.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZEZDRAVÁ KANCELÁŘ
Kategorie Zdravá kancelář hodnotí aspekty v kanceláři ovlivňující zdraví a duševní pohodu. Jedná se především o kvalitu vnitřního vzduchu, akustiku, světlo, ergonomii pracovního místa či koncept interiéru.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE
CHYTRÁ SPOLUPRÁCE
Lidé dnes nepracují v izolaci a spolupráce a sdílení jsou klíčové pro inovaci a růst. Informace se stávají komoditou a klíčem k úspěchu je prostředí, které podpoří sdílení znalostí a zkušeností, společnou tvorbu a vytváření nových vztahů a nápadů.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZEKANCELÁŘE PRO BUDOUCÍ VÝZVY
Tato kategorie hodnotí kanceláře z pohledu připravenosti na budoucí změny. Důležitými aspekty jsou inovativní technologie podporující spolupráci, flexibilita kancelářských prostor, udržitelná řešení a v neposlední řadě lidé a jejich inspirace pro dlouhodobé zapojení a zvýšení produktivity.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZEARCHITEKTONICKÝ NÁVRH
Tato kategorie je určena autorům kancelářských konceptů a architektům, kteří do soutěže mohou hlásit své projekty a pochlubit se veřejnosti i odborné porotě. Hodnocení provede porota složená ze studentů ČVUT v čele s paní architektkou Evou Jiřičnou.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE
HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Do této kategorie jsou automaticky zahrnuti všichni účastníci soutěže a o vítězi rozhoduje široká veřejnost na webových stránkách. Vítězem hlasování veřejnosti se stává firma, která získá nejvíce hlasů.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE