SPECIÁLNÍ CENA POROTY
Některé kanceláře se ve všech ohledech vymykají kategoriím i limitům. A právě takový výjimečný projekt se rozhodla ocenit odborná porota. Hlavní roli tu hrají unikátní design, technologie a konečně také atmosféra.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE

ZASEDAČKA ROKU
Zasedací místnost je nedílnou součástí všech firemních prostor. Konají se zde důležitá setkání, řeší strategické plány, podepisují klíčové dohody. Hodnotíme tedy originalitu a nápaditost takové místnosti.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZENEJATRAKTIVNĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Jsou vaši zaměstnanci spokojeni a kanceláře jsou jedním z hlavních důvodů? Tato kategorie hodnotí kanceláře právě z pohledu zaměstnanců. Pochlubte se, jak si zaměstnanci práci ve vašich kancelářích užívají.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE
KANCELÁŘ JAKO DNA FIRMY
Kategorie Kancelář jako DNA firmy hodnotí, jak se činnost oboru společnosti či značka promítá do vzhledu kanceláří. Jde nám o to, aby se DNA firmy promítlo do interiéru či firemní kultury.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZEZDRAVÁ KANCELÁŘ
Kategorie Zdravá kancelář hodnotí aspekty v kanceláři ovlivňující zdraví a duševní pohodu. Jedná se především o kvalitu vnitřního vzduchu, akustiku, světlo, ergonomii pracovního místa či koncept interiéru.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE
CHYTRÁ KANCELÁŘ
Lidé dnes nepracují v izolaci a spolupráce a sdílení jsou klíčové pro inovaci a růst. Informace se stávají komoditou a klíčem k úspěchu je prostředí, které podpoří sdílení znalostí a zkušeností, společnou tvorbu a vytváření nových vztahů a nápadů.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZEKANCELÁŘE PRO BUDOUCÍ VÝZVY
Tato kategorie hodnotí kanceláře z pohledu připravenosti na budoucí změny. Důležitými aspekty jsou inovativní technologie podporující spolupráci, flexibilita kancelářských prostor, udržitelná řešení a v neposlední řadě lidé a jejich inspirace pro dlouhodobé zapojení a zvýšení produktivity.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE


 

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Do této kategorie jsou automaticky zahrnuti všichni účastníci soutěže a o vítězi rozhoduje široká veřejnost na webových stránkách. Vítězem hlasování veřejnosti se stává firma, která získá nejvíce hlasů.

PROHLÉDNOUT VÍTĚZE